به سايت اطلاعات.نت
خوش آمديد
 

صفحه نخست | روزنامه ها  | گروهاي سياسی | دب و هنر | راديو | تلويزيون |فايل های صوتی
وب لاگها| كامپيوتر | مقالات مذهبی | ورزشی تاريخ وفرهنگ | تماس با ما | بایگانی


آیا قرآن کلام آفریدگار است؟
ارش بیخدا
روشنگری
-
 
ارش بیخدا پرسش

1- بچه های کوچک به این اعتقاد دارند که سیندرلا با پرنده ها و موش ها صحبت میکرده است، فرق شما با این بچه ها چیست اگر شما قبول دارید چنانچه قرآن گفته است سلیمان نیز با مورچه ها و هد هد صحبت میکرده؟

2- خدا را چه کسی آفریده است؟ اگر خدا را کسی نیافریده است، چرا نمیتوان تصور کرد که جهان را نیز کسی نیافریده است!

3- آیا قرآن توسط خدا نوشته شده است؟ اگر اینگونه است چرا این کتاب نتوانسته است بیشتر انسانهای روی زمین را متقاعد کند که این کتاب را خدا نوشته است؟ تئوری جاذبه را همه آدمها قبول دارند چرا قرآن حداقل به اندازه تئوری جاذبه نزد انسانها دارای مقبولیت نیست؟

4- آیا حضرت آدم ناف داشت؟

5- اگر خدا میخواست مردها ختنه بشوند چرا مردان را ختنه شده نیافرید؟
الله جل جلاله، آن بخش از آلت را براي اين آفريده است كه در راه وي
قرباني شود و اهل ايمان از اهل كفر، به سبب آلت خود شناخته شوند!! 
( در ضمن آپانديس را هم براي اين آفريده است كه گروهي 
از چرك آپانديس بميرند و تنوع " مرگ " كم نباشد !!) 
6- گفته میشود خدا هیچ چیز را به دیلی نمی آفریند، خدا برای چه باید آلت مردان را بگونه ای بیافریند که نیاز به اصلاح داشته باشد؟ دلیل اینکه آن قسمت از بدن را آفریده استچیست؟

7- چرا ریش گذاشتن ثواب دارد؟ بیشتر چینی ها نمیتوانند ریش بگذارند، آیا این عادلانه است که تعدادی از انسانها از چنین ثوابی محروم بشوند؟

8- دعا کردن به چه درد میخورد؟ آیا الله نمیداند که ما از او چه میخواهیم؟ آیا ما حتما باید خواسته هایمان را بگوئیم تا او بفهمد ما چه میخواهیم؟ مگر نه اینکه الله بر همه چیز آگاه است، پس چه نیازی به بیان کردن خواسته ها وجود دارد؟

9- بسیاری از کسانی که اطرافیان محمد بودند به پیامبری او باور نداشتند، مانند ابوطالب عمویش، ابولهب عموی دیگرش، ابوسفیان برادر رضاعی اش و عبد المطلب پدر بزرگش، دلیلش چه بود؟

10- چرا قرآن اینقدر گفته است که محمد دیوانه نیست؟ چرا آدمهای زیادی فکر میکردند پیامبر دیوانه بوده است؟

11- اگر خدا وجود میداشت و میخواست مرتد ها کشته بشوند، خودش میتوانست این کار را بکند، چرا باید از مسلمانان بخواهد که آنها را بکشند؟ _______


12- خانه کعبه حداقل د بار بعد از محمد تخریب شده است و حجر الاسود را بعنوان سنگ توالت استفاده کرده اند، چرا الله ابابیل را دوباره نفرستاد که از ویران شدن خانه اش جلوگیری کند؟ 
ميخواهم اين سوال را به گونه اي ديگر بيان كنم.
قضيه ابابيل قبول ! چرا زماني كه به بتخانه كعبه حمله شد ابابيل آمدند ؟ ولي وقتي به كعبه خانه خدا حمله شد نيامدند ؟ 
13- اگر هر سه قبیله یهودی مدینه محکوم به خیانت شده بودند، بر اساس عدالت الهی باید با هر سه آنها به یک گونه رفتار میشد، اما محمد به سه گونه مختلف با آنها رفتار کردهاست، آیا این نشان نمیدهد که محمد بر اساس میل خود عمل میکرده است و او از امر الهی پیروی نمیکرده است؟

14- آیا خدا نقشه ای برای آینده انسانها ندارد؟ آیا اینکه ما دعا میکنیم به این معنی نیست که از خدا میخواهیم نقشه اش را تغییر بدهد و آینده را بر اساس میل ما تغییر دهد؟ آیا این متکبرانه نیست که ما از خدا انتظار داشته باشیم نقشه هایش را بخاطر ما تغییر دهد؟

15- چرا خدا دست آقای خامنه ای را که نماینده امام زمان است شفا نمیدهد؟ مگر مسلمانان یک ولی مسلمین بیشتر دارند؟ اگر او جانشین امام زمان است چرا امام زمان که به این همه بیمار شفا میدهند به این یک بیمار شفا نمیدهند؟

16- اگر الله میخواست که علی جانشین محمد بشود، چرا در این خواست خود شکست خورد؟ آیا ممکن است خدا چیزی را بخواهد وبه آن نرسد؟ 


17 - فرزندان آدم و حوا با چه کسانی ازدواج کردند؟ اگر ازدواج خواهر و برادر حرام است آیا تمام بشریت حرامزاده هستند؟

18- اگر خدا علیم، قدیر و همه جا حاضر است چرا خدا عواطف دارد (مثلا حسادت، خشم، غم، عشق و...) این عواطف از ضعف ناشی میشوند.

19- اگر آب حوضی به وجب شخصی کر باشد و به وجب شخص دیگری کر نباشد تکلیف آن حوض و آب چیست؟

20- چرا در قرآن آیاتی هستند که ما نمیفهمیم چیستند؟ مگر قرار است غیر از ما کس دیگری قرآن را بفهمد؟ مثلاً الف لام میم که در ابتدای سوره بقره هست به درد چه کسی میخورد؟

__________________


- چرا همسايه ما كه بي دين است و دعا نمي كند نماز هم نميخواند ماشين شيك دارد با زنش مهربان است مسافرت و تفريح ميروند و ..... در صورتي كه ما ماشين نداريم در خانه ما هميشه جنگ جدل است و بابا مامان را نوازش نمي كند و.... مگر ما دعا نميكنيم ؟
22 - چرا خدا وقتي با زلزله گناهكاران را مجازات مي كند مردم گشورهاي بي دين كمتر كشته مي شوند ؟
22- چرا مامان من كه مثل بوزينه از خانه بيرون ميرود به بهشت مي رود ولي خانوم همسايه كه لباس مرتب ميپوشد به جهنم ؟
23 - مگر جنها از آتش نيستند چرا وقتي براي جاسوسي ميروند خدا با شهاب به جنگ آنها ميرود و با باران نميرود ؟
24 -شيطان در بهشت چكار مي كرد كه حوا را گول زد ؟
25 - اگر شيطان در دهان مار پنهان شد و به بهشت رفت چرا ماموران بهشت نفهميدند ؟ اگر مامور نداشت چرا در دهان مار پنهان شد ؟
26 - مگر بهشت مار هم دارد ؟
27 - شيطان فرشته است يا جن ؟ اگر جن است چرا او بايد آدم را با فرشتگان سجده مي كرد ؟
28 - خدا هركس را بخواهد هدايت مكند و هركس را نخواهد نميكند . مگر خدا هم كرم دارد ؟همينجوري به يك عده بهشت بدهد يك عده هم را اذيت كند .
29 - مگر دين براي تشخيص خوب و بد نيست ؟ پس چرا و قتي در بحث كم مي آوردند ميگويند اين حديث جعلي است . جرا احاديث جعلي را از احاديث واقعي جدا نميكنند ؟ اگر نمي شود تشخيص داد دين با اين سر در گمي به چه كار مي ايد ؟
30 - چرا خدا وقتي يك چيزي را ميخواهد بيان كند يك چيز ديگري مي گويد ؟ وقتي ميگوئيم فلان آيه قران خلاف انسانيت است ميگويند منظورش چيز ديگريست

31- نماز ستون دین است، ولی مسلمانان هنوز با هم توافق نظر ندارند که چگونه باید نماز بخوانند و چگونه اذان بگویند، دینی که ستونش اینقدر تق و لق باشد به چه درد میخورد؟

32- پیامبر اسلام 23 سال پیامبر بوده اگر روزی 17 رکعت نماز خوانده باشه 138805 رکعت نماز خونده، چگونه است که مسلمانان چیزی که اینقدر تکرار شده را نتوانسته اند ثبت کنند تا ببینند پیامبر دست بسته نماز میخوانده یا دست باز، بعد از روی احادیثشان آدم میکشند؟ این دین مسخره نیست؟

33- اگر رفتار ما باعث تغییر رفتار خدا میشود، آیا این به این معنی نیست که ما روی رفتار خدا کنترل داریم و میتوانیم برای آینده او تصمیم بگیریم و با رفتار خود رفتار او را نیز تحت تاثیر قرار دهیم؟ به چنین جانوری که رفتار وابسته به رفتار ماست آیا میتوان گفت خدا؟

34- مسلمانان عقیده دارند اعضای بدن در آخرت حرف خواهند زد و علیه ما شهادت خواهند داد، تکلیف اعضای پیوندی چه میشود؟ اگر مثلاً قلب شخص الف با شخص ب عوض شده باشد در آن دنیا این قلب به کدام شخص تعلق خواهد داشت و بر علیه کدام فرد شهادت خواهد داد؟

35- در قرآن آمده است که زمین اسرارش را در روز قیامت خواهد گفت آیا شما واقعا انتظار دارید که ما قبول کنیم زمین حرف میزند و سخن میگوید؟ آیا الله فکر میکرده استزمین مغز و زبان دارد؟

36- اگر تمام زمین را در زمان نوح سیل فرا گرفته بود و همه حیوانات به غیر از آنهایی که وارد کشتی نوح شدند از بین رفتند چگونه است که حیوانات خاصی تنها در نقاط خاصی دیده میشوند؟ مثلا کانگروها چگونه از اقیانوس ها گذشتند و به استرالیا رسیدند؟

37- اگر خدا انسان و زمین را خلق کرده است چرا پس در هیچ یک از کتابهای علمی فیزیک، کیهان شناسی، زمین شناس، بیولوژی و غیره از خدا و نحوه خلقت او صحبت نمیشود؟ آیا خدا فقط در کتاب های دینی وجود دارد؟

38- اگر جهان به معنی "همه جا" هست، چرا خداباوران میپرسند "جهان از کجا آمده است؟" مگر جایی وجود دارد که خارج از "همه جا" باشد تا جهان از آنجا آمده باشد؟

39- کسی میتواند فکر بکند که چیزی را نداند، فکر کردن ابزاریست برای دانستن آنچه نادانسته است، خدا اگر همه چیز را بداند دیگر نمیتواند فکر بکند، پس یک کار هست که خدا نمیتواند انجام دهد، پس خدا عاجز است و قدیر نیست، یا بعبارت دیگر موجودی قدیر و علیم نمیتواند وجود داشته باشد.

40- اگر روح یک چیز غیر مادی است چگونه میتواند "در بدن" انسان جای بگیرد؟ مگر چیز غیر مادی هم "جا" میگیرد؟

41- اگر خدا از نخست میدانسته است که ما به بهشت یا به جهنم خواهیم رفت چرا دیگر ما را آزمایش میکند؟ چرا یکراست به جهنم یا بهشت ما را نفرستاد؟

42- اگر خدا همه چیز را میداند، او آینده ما را میداند، اگر آینده ما را کسی بداند یعنی دیگر ما نمیتوانیم آنرا تغییر دهیم، اگر آینده را نمیتوانیم تغییر دهیم برای چه باید برای رفتن به بهشت تلاش کنیم، وقتی اختیار وجود نداشته باشد دیگر تلاش بی معنی است و وقتی موجودی علیم وجود داشته باشد دیگر اختیار بی معنی است.

43- اگر خدا همه چیز را میدانست و میدانست که نوح بعد از 1000 سال نمیتواند هیچکس غایر از خانواده اش را متقاعد کند برای چه از اول اینقدر قضیه را به درازا کشاند؟ از همان اول همه را غیر از نوح میتوانست بکشد.

44- آیا این نشانه ضعف خدا نیست که پیامبرش نوح نمیتواند در طول 1000 سال حتی یک نفر را هم متقاعد کند، چرا خدا ابزار کافی را در اختیار نوح نداد تا بتواند مردم را متقاعد کند؟ 

45- اگر خدا با طوفان نوح میخواست زمین را از وجود شر و کفار پاک کند، چرا این نقشه اش با شکست مواجه شد و باز هم زمین پر از کافرها و شر شد؟ اگر قرار بود این نقشه شکست بخورد اصلاً برای چه اینکار را کرد که نتیجه اش همان چیزی بشود که از قبل بود؟

46- آن بچه های کوچکی که در طوفان نوح خفه شدند و گناهکار هم نبودند چه جرمی داشتند که خدا آنها را خفه کرد؟ آیا از بین بردن کودکان بیگناه کار اشخاص کثیف نیست؟ اگر هست پس چرا ما باید قبول کنیم که الله موجود کثیفی نیست؟

__________________

47- در قرآن نوشته شده است که بر گردن کافران بزنید و انگشتانشان را قطع کنید (انفال 12)، اول باید گردن کافران را زد بعد انگشتانشان را قطع کرد یا باید اول انگشتانشان را قطع کرد بعد گردنشان را زد؟ یا باید انگشتان بعضی هاشان را قطع کرد و گردن بعضی دیگر را زد؟

48- اگر خدا جهان را خلق کرده است حتماً اینکار او هدفی داشته است اگر این کار او هدفی داشته است پس او میخواسته است به چیزی دست یابد، اگر او میخواسته است به چیزی دست یابد پس او چیزی را نداشته، اگر او چیزی را نداشته نمیتوانسته است موجود کاملی باشد، پس خدا اگر خالق جهان باشد ناقص است و کامل نیست.

49- چرا معجزه ها دیگر در این دنیا رخ نمیدهند؟ به نظر میرسد فقط آدمهای احمق گول معجزه ها را میخورند و چون تعداد آدمهای احمق در گذشته زیاد بوده در داستانهای قدیمی از معجزات زیاد صحبت شده.

50- قرآن جادوگری را تایید کرده است، گفته است جادوگران موسی از طناب مار درست کرده اند، آیا این به این معنی نیست که جادوگری واقعیت دارد؟ اگر جادوگری واقعیت دارد باید هنوز هم افرادی بتوانند از این کار ها بکنند، اگر جادوگری واقعیت نداشته باشد قرآن دروغ گفته و کتاب باطلی است! اگر هم وجود دارد لطف کنید نشان دهید در کجا وجود دارد.

51- آیا خلقت جهان و انسان برای خدا کار آسانی نبود؟ اگر کار آسانی بوده است ما برای چه باید از او تشکر کنیم؟ آدم باید از کسی تشکر بکند که کار سختی را انجام داده استیا برای انجام کاری زحمت کشده است.

52- چرا برخی از نوزادان به محض اینکه متولد میشوند میمیرند؟ چرا خدا باید حیات این نوزادان را اینقدر کوتاه کرده باشد؟ اگر قرار است تنها چند دقیقه زنده بمانند برای چه اصلا به آنها از اول حیات داده است؟

53- آیا لاله و لادن و سایر دوقلو های به هم چسبیده دو تا روح دارند؟

54- اگر حجاب به سلامت اجتماع کمک میکند چرا هیچ جامعه شناس یا روانشناس غیر مسلمانی تابحال به این نتیجه نرسیده است که برای حفظ سلامت اجتماع باید زنان را لای کفن پوشید و کیسه زباله سرشان کرد؟

55- چرا خدا دایناسور ها را خلق کرد بعد نابود کرد؟

56- تنها حدود 4% از موجوداتی که از ابتدای بوجود آمدن زمین تابحال وجود داشته اند، هنوز وجود دارند چرا خدا این همه جانور بیچاره را خلق کرد و بعد آنها را از بین برد؟

57- اگر خدا دریا را برای یهودیان و موسی باز کرد تا از دست فرعون نجات یابند چرا این خدای بیپدر در اردوگاه های آوارگان را باز نکرد تا هلوکاست اتفاق نیافتد؟

58- چرا به ما در این دنیا اختیار داده شده است اگر هدف از وجود ما این است که از دستورا خدا پیروی کنیم؟ آیا به نظر شما اینکه ما باید قوانینی را پیروی کنیم و در غیر اینصورت به سختی تنبیه شویم، شبیه به داشتن اختیار است؟

59- اگر کسی دیوانه بدنیا بیاید، آیا روحش هم دیوانه خواهد ماند؟

60- اگر کسی کور بدنیا بیاید در آن دنیا هم کور خواهد بود؟

61- کسانی که کور هستند ممکن است کمتر گناه بکنند، چرا خدا تبعیض قائل شده است و به برخی امکان تقوای بیشتری داده است؟ این چجور عدالتی است؟

62- هدف دعا کردن و نماز خواندن چیست؟ یک موجود ناقص و محدود از روی زمین چه چیزی ممکن است به یک موجود ماوراء طبیعت و علیم و قدیر بگوید که آن موجود آنچیز را از قبل ندانسته باشد؟

63- آیا این احمقانه نیست که خدا بخواهد ما را برای خواندن وردهای عربی و تعظیم کردن به سمت عربستان و ماتحت را رو به آسمان گرفتن و قنبل کردن پاداش بدهد؟

64- چگونه است که از نظر الله شراب خردن کار زشتی بوده است ولی خرید و فروش آدم (برده داری) کار زشتی نیست؟

65- اگر در پذیرش دین اجباری نیست پس چرا کسی که دین را کنار میگذارد باید کشت؟

66- این چه دینی است که اگر آنرا ترک کنید کشته میشوید؟ دین است یا یک گروه مافیایی سیسیلی؟

67- این خدا چگونه انسان را دوست دارد، که به یک بچه اجازه حیات و تفکر میدهد، تا آن بچه بزرگ شود و خدا را نفی و انکار کند و تا ابد در جهنم بسوزد؟ من اگر خدا بودم به این بچه بیشتر کمک میکردم تا به جهنم نرود، من از خدا بیشتر انسان دوست هستم.

68- چگونه بهشت میتواند جای خوبی باشد، در حالی که وقتی ما در بهشت هستیم میدانیم که عزیزانمان و کسانی که دوستشان داریم در جهنم در حال سوختن هستند؟

69- قرآن میگوید در بهشت هر چه بخواهید برای شما فراهم است، آیا یک شخص میتواند در بهشت از خدا بخواهد که برای مدتی خدا بشود؟ اگر نه پس چرا قرآن این حرف را زده است؟ اگر امکان چنین چیزی نباشد قرآن دروغ گفته است!

70- خدا گفته است که مکار ترین مکاران است، از کجا معلوم این قرآن هم مکری دیگر از این موجود مکار نباشد؟ او خوب میتواند آدمها را گول بزند و کتابی بفرستد که همه فکر کنند مال خدا است!

71- چرا این شیطان همیشه حال خدا را میگیرد؟ شیطان به نظر میرسد بسیار باهوش تر و با لیاقت تر از خدا باشد.

72- اگر یک مسلمان در کره مریخ باشد باید به کدام سمت نماز بخواند؟

73- مسلمانان معتقدند حیوانات وقتی صدا از خودشان در می آورند، در حال دعا برای خدا هستند، من فکر کردم مسلمانان راست میگویند، قرآن را جلوی سگم گذاشتم

 

ارش بیخدا پرسش

74- اگر خدا برای ما نقشه ای داشته است و برای خلق ما هدفی داشته است که این هدف اجتناب ناپذیر هم هست، آیا ما واقعا میتوانیم ادعا کنیم که مختار هستیم؟

75- اگر خدا میخواهد که همه او را بشناسند و قدیر است، چرا همه او را نمیشناسند؟

76- بهشت و جهنم کجا هستند؟ تا همین چند قرن اخیر همه دین دارها معتقد بودند بهشت و جهنم توی آسمان هستند، تا اینکه ستاره شناسان نشان دادند این حرفها چرت و پرت هست.

77- چرا وقتی قنوت میخوانیم باید دستمان را به سمت بالا بگیریم؟ مگر خدا در آسمان است؟ خدا که جا ندارد چرا نباید دست را به سمت پایین گرفت.

78- چرا به آمدن وحی میگویند نازل شدن (پائیین آمدن وحی؟) مگر وحی از "بالا" به پایین می آید؟ باز هم به نظر میرسد مسلمانان معتقد بوده اند خدا در آسمان است!

79- اگر خدا جهان را با نظم خلق کرده است و خلقت او بی ایراد است چرا مردها پستان دارند؟ و چرا ما دندان عقل داریم که به هیچ درد نمیخورد و فقط موجب رنج ما میشود؟

80- چرا دندان پزشک ها میتوانند دندانهای بهتری از آنچه خدا آفریده است بسازند و کار خدا را اصلاح کنند؟

81- خدا حتی برای انسانها عینک هم خقل نکرده بود، انسانها برای قرن ها از ضعیف بودن چشمشان رنج میکشیدند، یک خدای صدام صفتی اینگونه، آیا هرگز شایسته احترام و ستایش است؟

82- آیا فکر نمیکنید شیطان از خدا موفق تر بوده است؟ چگونه است که او در نقشه اش برای منحرف کردن انسانها از خدا موفق تر بوده است؟ آیا خدا نباید برود کلاس مدیریت چند واحد پاس کند که یاد بگیرد چگونه برای هدایت بشر برنامه ریزی کند؟

83- قبل از اینکه نوشتن و خواندن اختراع شود بر اساس کدام روش پیامبران با نسل های بعدی ارتباط برقرار میکردند؟

84- چرا هیچ کس در بین سرخ پوستها ادعای پیامبری نکرده است؟ مگر آنها آدم نیستند؟

85- چرا فقط در خاور میانه انسانها معتقد به وجود پیامبران هستند؟ آیا اینکه فقط مردم خاور میانه به پیامبران معتقد هستند به این معنی نیست که پیامبری یک روش خاور میانه ای برای گول زدن افراد است؟

86- اگر خدا پرستی فطری است چرا بودائی ها به هیچگونه خدایی اعتقاد ندارند و قدمتشان هم از مسلمانان هم از مسیحیان بیشتر است؟

87- انتقال و پیوند مغز بالاخره ممکن خواهد شد، اگر مغز انسانی را با انسان دیگری عوض کنند بر سر روح آنها چه بلایی می آید؟

__________________

88 - آن متقيني كه به غيب ايمان دارند و نماز بپاي ميدارند و وذكات ميدهند و انفاق ميكنند مگر هدايت شده نيستند كه قران براي هدايت آنها نوشته شده (ايه 2و3 بقره )؟ براي غير متقين كتاب راهنمائي نيست ؟ چرا جلو و عقب آنها را بايد پرده كشيد كه هيچ نبينند ؟ ( يس 9) 
89 - اگر ترساندن يا نترساندن كافران يكسان است ( بقره 6)اين همه آيه هاي عذاب براي چه آمده است ؟ چرا پيامبر اسرار به هدايت آنها داشت ؟ آخر سر هم دين را اجباري كرد ؟
90 - چرا خدا بر دلهاي كافران مهر گذاشته و جلوي چشمانشان پرده كشيده ( بقره 7)ولي پيامبران را براي هدايت آنها فرستاده است ؟ خاكم به دهن مگر خدا كرم دارد ؟
91 - مگر آزادي عقيده نبوده كه عده اي بايد به دروغ بگويند ايمان داريم ؟( بقره 7و14)
92 - چرا آنها كه بيماري قلبي دارند بايد مرض آن تشديد يابد (بقره 10 ) ؟ مگر قلب جايگاه تفكر است ؟ 
93 - آيا يكي از صفات خدا لجبازي بچه گانه نيست كه بر جهل يا بيماري قلبي مي افزايد بعد غذاب مي كند ؟ ( بقره 10و 15) اگر طبق گفته شروع 113 سوره او رحمن و رحيم است چرا آنها را بجاي روشن كردن گمراه و تمسخر و عذاب ميكند ؟
94 - اگر تحقيق كنيد اكثر مذهبيون علي الخصوص متعصبين ،اهل مطالعه نيستند . اكثر تحصيل كرده ها و روشنفكر ها ،غير مذهبي اند . ( تضاد دين با روشنفكري ) . آيا ايه 13 سوره بقره نشانگر اين نيست كه مسلمين زمان محمد از گروه ديوانگان و كم عقلان جامعه بوده اند ؟
95 - مگر مثل زدن براي درك بهتر موضوع نيست ؟ مفهوم آيه 17 سوره بقره چيست ؟ آيا آيه 16 روشنتر نيست كه براي درك آن مثل آيه 17 آمدهاست ؟
96 - آيا آيه 18 نشانه كم آوردن خدا و پيامبر نيست ؟ چون حالا هم هر وقت مسلمين كم مي آورند ميگويند شما كر و كور و نادانيد ؟
97 - آيه هاي 19 و 20 بقره چه معني و مفهمي دارد ؟ حالا يك ترسو در بيابان زير باران و رعد و برق است پس كافران را عذابي سخت در گيرد !!!!! يكي اين دو آيه را تفسير كند .
98 - اين قران چه چيز عجيبي دارد كه كسي نميتواند آيه اي مثل آن بياورد ؟ ( مقاله اي در اين زمينه با سوره هاي زيادي در سايت افشاء وجود دارد ) آيا به جمله بندي و مطالب نامربوط قران حتي در يك آيه توجه كرده ايد ؟ مثلاً علت حلال ماه تعيين اوقات شرعي است و از درب وارد منزل شويد نه از ديوار !!!! اگر من اين جمله را بجاي قران ميگفتم مسخره ام نميكرديد ؟
99 - آيا خدا نميداند كه سنگ غير قابل اشتعال است ؟ (بقره 24 ) جهت اطلاع خدا عرض كنم كه سنگها اكثراً اكسيد فلزاتند يا تركيبات پايدارند كه نميسوزند . خدا جان اوني كه ميسوزه ذغال سنگه كه اونم سنگ نيست . 
100 - مگر مثل زدن به پشه كاري زشت و شرم آور است ؟ (بقره 26 )

101) مگر فحش و لعنت از ضعف ناشی نمیشود پس چرا خدا همانند اشخاصی که کم می اورند انسانهارا لعنت میکند؟ایا این شاعبه دست نمیدهد که قران گفته ی یک انسان است؟(عبس 17)


102) چرا اسلام قصد دارد با ترساندن افراد را خوب کند؟ (من تورا بسوی پروردگارت هدایت میکنم تا بترسی و گناه نکنی "نازعات 19") ایا ترساندن فردی برای اینکه کاری را انجام ندهد از ویژگیهای خدایی قادر است یا از ویژگیهای انسانی ضعیف؟


103)فحش دادن خوب است یا بد؟ اگر بد است چرا خدا وند در ایه ی 50 سوره ی قیامت کافران را به گورخر و چهرپا تشبیه میکند؟ مگر فحش دادن از ضعف ناشی نمیشود؟


104) "کسی پند نگیرد مگر اینکه خدا بخواهد" پس این خدا کرم دارد که کاری میکند که عده ای پند بگیرند و عده ای پند نگیرند و کافر بمانند؟ پس هیچ گناهی بر گردن کافران نیست و گناهش بر گردن خداست چون الله نمیخواهد عده ای پند گیرند و ادم شوند(قیامت 75)و (مدثر 31)

105) کشتیهای ساخته شده در دریارا الله ساخته یا انسان؟ چرا در ایه ی 24 سوره ی رحمن الله کشتی های ساخته شده در دریارا به خودش نسبت میدهد؟


106) در ایه ی 91 سوره ی صافات ابراهیم برای تشخیص بتها و تمایز انها از خدا گفته "چرا شما سخن نمیگویید یا غذا نمیخورید" و از این گفته نتیجه گرفته که اینها خدا نیستند حال بر پایه ی منطق ابراهیم که خود خداهم در قران انرا تایید کرده مگر الله غذا میخورد یا سخن میگوید که بفهمیم او واقعا خدا است؟


107)امروزه معلوم شده دلیل علمی بوجود امدن شهاب های اسمانی چیست . پس چرا خداوند شهابهارا وسیله ای برای تعقیب جنها در اسمان معرفی کرده که قصد استراق سمع را داشتند؟(صافات 10) ایا نمیتوان نتیجه گرفت که الله که قرانرا گفته نادان بوده و یا اصلا الله قران را نگفته بلکه انسانی نادان انرا گفته؟


108- ابراهیم به بت پرست ها گفته است اگر بت های شما قدرتی دارند، به آنها بگویید خورشید را از مغرب در آورند و در مشرق غروب دهند، آیا این روش درست است؟ ما نیز میتوانیم از مسلمانان بخواهیم اگر الله قدرتی دارد همینکار را بکند و چون این کار انجام نشد به روش ابراهیم نتیجه بگیریم الله وجود ندارد، یا قرآن باطل است یا الله وجود ندارد.

109- در قرآن در ماجرایا خضر و موسی آمده است که خضر بچه جوانی را میکشد و میگوید او وقتی بزرگ شود آدم فاسدی میشود. آیا قصاص قبل از حنایت کاری عادلانهاست؟ اگر عادلانه هست چرا علی قبل از اینکه ابن ملجم او را بکشد او را قصاص نکرد؟ 

110- چرا خدا تو قرآن گفته قسم به زيتون اما نگفته قسم به موز يا قسم به آناناس يا قسم به انبه؟
111- چرا هر وقت محمد تو كاري گير مي كرد آيه مربوط به اون كار نازل مي شد؟
112- چرا خدا گفته آدم رو آفريده كه اونو ستايش كنه؟ مگه خدا احتياج به مجيز گويي داره؟
113- اگه خدا حوا رو از دنده آدم آفريد پس چرا دنده مردها يه دونش كم نيست؟
114- اگه قدس خونه اول كجاست كه بعد از اونجا كوچ كرده چرا نمي ياد اسرائيليها رو بكشه؟
115- چرا خدا ديگه مثل قبلها نماينده اي معجزه اي چيزي نميفرسته تا مردم باورش بكنن؟مثل شق القمر؟
116- چرا خدا وعده بهشتي رو تو قرآن ميده كه تو اين دنيا هم خيلي ها دارنش؟ مثل حوريهاي خوشگل و درخت و نهر و حوض شير و آب گوارا و ميوه هاي متنوع؟
117- چرا ليسيدن انگشتها ثواب داره؟ چرا بايد غذا رو با 5 انگشت خورد؟ اين برخلاف اصول بهداشت نيست؟ خدا اصلا بهداشتي نيست كه اين دستورها رو داده؟(رساله توضيح المسائل) ________


118- قرآن میگوید الله مردی بسیار شبیه به مسیح را خلق کرده بود که این شخص بجای مسیح به صلیب کشیده شد، اگر فرد آفریده شده آنقدر شبیه به مسیح بود که هیچکس نفهمید او مسیح نیست، آیا الله با این کار خود باعث نشده است میلیاردها نفر در طول تاریخ گول بخورند و فکر کنند مسیح بالای صلیب رفته است؟ آیا خود الله سبب انحراف مسیحیت و تغییر آن به شکل فعلی نشده است؟ جالب اینجاست که این مسیحیان در قرآن تکفیر هم میشوند!

119- چرا تغریباً تمام ویژگیهای خدا برابر با "وجود نداشتن" است؟ مثلا، بدون بدن بودن، غیر مادی بودن، غیر قابل توصیف بودن، غیر قابل فهم بودن، غیر قابل حس بودن.

120- مسلمانان میگویند جهان آنقدر پیچیده است که حتماً نیاز به یک خالق دارد، آیا خود خدا در نظر مسلمانان آنقدر پیچیده نیست که نیازی به یک خالق داشته باشد؟

121- اگر ماجرای کشتی نوح درست است، نوح با مدفوع حیوانات چه کرد؟ چگونه ماهی های آبهای شیرین را از ماهی های آب شور جدا کرد و چگونه با مخلوط شدن آبهای شور و شیرین این ماهی ها از بین نرفتند و اصلاً چگونه آب شیرین در جهان وجود دارد؟ دایناسور ها چه بلایی سرشان آمد؟

122- برخی از خداباوران میگویند که انسان نمیتواند در مورد خدا قضاوت کند و بگوید که او شرور استآیا همین قضیه در مورد خوب بودن او هم درست نیست؟ چگونه استکه خداباوران میتوانند قضاوت کنند که او خوب است اما خداناباوران نمیتوانند قضاوت کنند که او شرور است؟

123- اگر خدا همه چیز را میداند چگونه است که ما میتوانیم او را شوکه کنیم؟ اگر او شوکه نمیشود چرا بعضی وقتها اینقدر عکس العمل های تندی از خود نشان داده است؟

124- مسلمانان بخاطر جنایتی که خدایشان کرده است متاثر نمیشوند، خداوند آنها میلیونها نفر را و بچه های کوچک بیگناه را در ماجرای طوفان نوح کشته است، اما آنها خم به ابرو نمی آورند و میگویند خدایی که باعث این شده موجود خوبی بوده استآیا این نشان نمیدهد که این افراد بی اخلاق هستند و دچار فساد اخلاقی هستند؟

125- اگر شما بتوانید جلوی جرمی را بگیرید و اینکار را نکنید شما موجودی بی اخلاق و بد هستید، چگونه است که خدا جلوی بسیاری از جرایم را نگرفته است و اخلاق مدار و نیک بشمار میرود؟126- چرا کبوترهای حرم امام رضا نمیفهمند که اینجا قبر آدم مهمی هست و نباید روی گنبد حضرت مدفوع بکنند؟ خدا به اینها شعور نداده یا اینکه آنها امام رضا را به تخم هایشان هم حساب نمیکنند؟
___
127- چرا اگر اسلام بهترین راه زندگی است تمام کشورهای مسلمان جهان سومی هستند؟ اگر این همه کشور اسلامی نتوانسته اند در 1400 سال گذشته اسلام را پیاده کنند آیا این به این معنی نیست که این برنامه بدرد نمیخورد و عملی نیست و باید آنرا کنار گذاشته دنبال برنامه بهتری بود؟

128- چرا صيغه عقد بايد عربي خونده بشه؟ مگه نه اينكه هر دو طرف بايد اون و بفهمن؟
129- چرا نگاه كردن مرد به صورت و دستهاي زن مسلمان حرامه ولي نگاه كردن به صورت و دستهاي زن غير مسلمان اشكال نداره؟
130- قرآن مي گه اگه زن پيغمبر كار بدي بكنه خدا دوبرابر بقيه اونو غذاب مي كنه. اين چه نوع عدالتيه؟ (احزاب-30)
131- قرآن مي گه همه زنها اعم از زنهايي كه مي تونه مهرشون رو بده، برده هايي كه تو جنگ به دست اومده، دختر عم، دختر خاله، دختر عمو، دختر دايي، زنهايي كه با پيغمبر هجرت كردن، زني كه بدون مهر خود را به او ببخشد، همه بر پيغمبر حلال هستن. اين معناش چيه؟
132- خدا مكررا تو قرآن مي گه هيچ قوم ستمكاري را هدايت نخواد كرد پس كي رو هايت خواد كرد؟ هدايت شدگان رو؟ عموما ستمكاران احتياج به هدايت دارن. هدايت هدايت شدگان كار مسخره اي نيست؟
133- قران مي گه در آفريده هاي خدا بي نظمي نيست. پس اين همه بي نظمي از كجا اومده؟ نكنه اونا رو خدا خلق نكرده؟
134- چرا خدا به روش ديگه اي جز باريدن سنگ و صائقه و طوفان و سيل بلد نبود غذاب نازل بكنه؟
135- قرآن مي گه هر كس از خدا بترسه مي ره بهشت (نازعات – 41) نمي شه گفت كه بهشت جايگاه ترسوهاست؟ 
136- چرا بايد مدام از خدا و عقوبت بد و عذاب و جهنم ترسيد؟ اين دليل نمي شه كه همه مومنان از ترس خدا رو عبادت مي كن.؟ اين درسته كه از روي ترس مومن شد؟
137- قران مي گه خدا را با تضرع و زاري و با صداي آهسته بخوانيد. ا ين خدا مگه عقده ايه؟ نمي شه مثل آدم اونو صدا كرد؟

ارش بیخدا پرسش

138- در قرآن

 گفته شده که هر خوبی که تحقق می یابد از طرف خدا است و هر بدی که رخ میدهد از طرف خود شما است، چگونه چنین چیزی ممکن است؟ نقش ما در شر هایی مانند زلزله چیست؟

139- آیا خدا میتواند سنگی خلق کند که نتواند آنرا بلند کند؟ اگر نه پس او قدیر نیست اگر آری پس باز هم او قدیر نیست.

140- چرا اینقدر خدا در برنامه ریزی و مدیریت ضعیف است که 128 هزار پیابر او نتوانسته اند همه آدمها را دین دار و مسلمان کنند؟

150- چگونه است که عیسی، پیامبر خدا میتواند آب را به شراب تبدیل کند و یا تعداد زیادی نان و ماهی به مردم بدهد اما محمد آخرین پیامبر او برای کسب درآمد باید به کاروان ها دستبرد بزند؟

151- الله چگونه خدایی است که به هوادارانش با وعده غنایم جنگ (انفال) رشوه میدهد؟

152- آیا این نشانه یک خدای واقعی است که مقدار زیادی ترس را و مقدار بسیار کمی خرد را 

153- اگر آیین یهود و مسیحیت و اسلام هر سه از یک منبع هستند چرا خدایشان خوردن خوک را برای یهودیان حرام کرد و برای مسیحیان آزاد کرد و دوباره برای مسلمانان حرام کرد؟ آیا خدای عاقل چنین میکند؟

154- الله در قرآن گفته است که مکار ترین مکارها است، از کجا معلوم است که قرآن نیز خود یک مکر نباشد برای اینکه آدمهای نادان به آن معتقد شوند و بعد الله آنها را در آن دنیا تنبیه کند؟

___________________


155- اگر هر سه دین سامی از یک خدا هستند چرا الله شنبه را برای یهودیان تعطیل کرد و یکشنبه را برای مسیحیان و جمعه را برای مسلمانان؟

156- اگر الله همه جا وجود دارد آیا در مدفوع انسات تیز حضور دارد؟

157- اگر اسلام برای بشر سعادت می آورد چگونه است که تمام کشورهای اسلامی جهان سومی هستند؟ آیا دینی که 1400 سال نتواند نتیجه ای خوب به بار بیاورد دین بدرد نخوری نیست؟

158- اگر محمد گفته است که از گهواره تا گور دانش بجوی و یا علم را بیاموزید حتی اگر در چین است،چرا خودش وقتی با خدیجه ازدواج کرد به دنبال علم نرفت بلکه به غار حرا میرفت؟

159- چرا خدا برای اینکه پیغام به پیامبر بفرستد به فرشته نیاز دارد؟ این بروکراسی الهی به چه کار می آید؟

160- کتابهای تاریخی میگویند جبرئیل برخی اوقات بر روی خر نشسته بر محمد ظاهر میشد، آیا اگر این وحی فرستادن امروز انجام میگرفت جبرئیل در بی ام و مینشست؟

161- قرآن نوشته است در روز قیامت چند فرشته الله را بر روی شانه های خود حمل خواهند کرد، آیا الله خود نمیتواند راه برود؟ چه نیازی است به حمل و نقل توسط فرشتگان؟

162- اگر شخصی شانه هایش را از دست داده باشد آن دو فرشته که بر روی شانه مینشینند کجا خواهند نشست؟

163- چرا این فرشته ها حتما باید بنویسند؟ نمیشد فیلم بگیرند یا تایپ کنند؟

164- آیا دختر بچه های کوچک در آن دنیا از دست پیامبر اسلام در امانند یا اینکه ممکن است پیامبر ترتیبشان را بدهد؟

165- قرآن گفته است برای مومنین همه چیز در آن دنیا میسر است، آیا امکان این هست که کسی با زنان پیامبر اسلام همبستر شود؟ با خود الله چطور؟

166- کسانی که تغییر جنسیت داده اند در آن دنیا چه خواهند شد مرد یا زن؟

167- چرا خدا به بدن نوزادی که قرار است 10 دقیقه بعد بمیرد روح میفرستد؟ برای نوزاد حرامزاده چطور؟ برای نوزادی که دیوانه خواهند بود چطور؟

_____________________________
168- چرا باد معده نماز با باطل میکند؟

169- چرا رقصیدن حرام است؟

170- اگر مردی به زنی تجاوز کند و آن زن نتواند 4 شاهد برای این تجاوز بیاورد، نمیتواند مورد تجاوز قرار گرفتن خود را اثبات کند، اگر این زن باردار شود باید به دلیل زنا سنگسار شود، این چگونه عدالتی است؟

171- چرا برای جرائمی که در زمان متناهی مرتکب شده ایم باید در جهنم بطور نامتناهی تنبیه شویم؟

172- اگر اسلام دین درستی است چرا محمد در مکه نتوانست افراد زیادی را دور خود جمع کند؟ آیا یک دین حقیقی برای پیشرفت نیاز به شمشیر دارد؟

173- مگر ممکن است که محمد معجزاتی داشته باشد و مخالفانش از معجزه او نترسند و با او دشمنی نکنند؟ آیا همینکه محمد دشمنانی داشته است نشان نمیدهد که او فردی کاملاً عادی بوده؟

174- اگر کسی به میزان برابر در این دنیا گناه و ثواب کند، در آخرت به بهشت خواهد رفت یا به جهنم؟

175- آیا الله میتواند خودکشی کند؟

176- اگر روح غیر مادی است چرا میگویند در بدن است؟ مگر چیزی که غیر مادی باشد میتواند در چیزی باشد؟

177- اگر خدا همه چیز را میداند چرا شیطان را آفرید تا در مقابل او بایستد و او را ناراحت کند؟

178- آب ناشی از طوفان نوح کجا رفته است؟

179- هیتلر چند میلیون آدم را سوزاند و ما او را موجود شروری میدانیم، چگونه است که الله قرار است آن همه آدم بسوزاند و مسلمانان او را موجودی خوب میدانند؟

 

180ــ چرا موسیقی حرام است و ائمهٔ اطهار ــ علیهمالسلام ــ بر این موضوع تأکید بسیار فرمودهاند؟
181ــ اگر زیبا بودن چهرهای، زیبائی آفریدگار آنرا [که همان خدا باشد] میرساند، چرا زشت بودن یک چهره، زشتی خدا را نمیرساند؟
182ــ آیا باریتعالٰی کم آورده که مجبور شده عظمتش را بر کلهٔ نوزاد یا پوست گاو و یا تنهٔ درختان در مکانهای دورافتاده نشان دهد؟

ارش بیخدا پرسش
183) چطور قرآن وحی منزلهٔ مستقیم و دستنخورده از سوی خداوند تبارک و تعالی به پیامبر راستینش محمد (ص) بوده، اما کاتب وحی ابی سرح که ظاهراً از ادبیات خوبی هم برخوردار بوده، مدام از حضرت تقاضای افزودن یا تغییر وحیها را میکرده و حضرت هم باو پاسخ مثبت میداده. او آنقدر برای کلام خدا و اسلام ناب محمدی تهدید واقع شده بود که وقتی در چنگ حضرت افتاد، به اعدام محکوم شد (چشمش الله کور نتوانست خواستهٔ خود را بانجام برساند!!). آیا کلام «خدا» تحریفشده نیست؟

پرسش شیعی:

184) اگر در قیام خونین عاشورا 30.000 نفر در مقابل 72 نفر قرار داشتند، چگونه جنگ از بامداد آغاز میشود و تا نیمروز ادامه دارد؟ در فیلمهای سینمائی رزمی هم اینجور مبالغه وجود ندارد. تازه، چگونه پیروان سیدالشهدا (ع) از حضرت در طول نماز ظهر در برابر تیرباران بیوقفهٔ دشمن حفاظت کردهاند؟185) جریان این «عرش» الهی چیست!؟ آیا خداوند ِ «وجود»، یک آدم یا چیزی شبیه به آنست که روی تختی بنشید و چهار تا فرشته آن تخت را از آنسو باین سوی آسمان بکشانند و مدام هم او را تسبیح و تمجید کنند؟ بهتر است خداوند عالم از این فرشتگانی که در فضا نگرش میدارند تا معلق نشود تشکر کند! چه خدای بیچارهای داریم ما...

اجتماعیــسکسیــعاطف یــوصیتی:

186) آیا الله از هدایت بشریت به رستگاری ابدی خسته شده بود که در نمونههای بسیار پادرمیان روابط اجتماعیــسکسی حضرت رسول و تبرئه کردن زنانش از زناکاری شده؟ البته توصیههای سکسی الله باو دربارهٔ نوبت همخوابگی با زنانش و مجاز کردن وی تا تعداد بیشماری زن بدبخت را به همسری خود درآورد که جای خود دارد! هروقت رسولالله در جائی گیر میکند یا اتهام میخورد و یا اصلاً گندش را درمیآورد، خدایش وحی میفرستد و نجاتش میدهد... مسخرهست، نه؟!

187) زن و مرد از دید اسلام برابر نیستند! موضوع پیچیدهتر میشود و زن و مرد آزاد با زن و مرد برده از دیدگاه مکتب ناب اسلام برابری ندارند، باز هم پیچیدهتر میشود بدین صورت که باریتعالی اگر هوس کند زنهای پیغمبر را عذاب بدهد، عذابشان را نسبت بزنان معمولی (از اینجهت معمولی که در بستر حضرت حضور بهم نرسانیدهاند) دوبلکس میکند و اگر بخواهد پاداششان دهد، دو برابر پاداش میدهد! در کجای این ماجرا(ها) آن «عدل الهی» را ملاحظه میکنید؟

188) پیغمبر، مسلمانان را از به زنی گرفتن همسرانش پس از رحلت خویش منع کرد! وقتی حضرت در قید حیات بودند نمیتوانستند نیازهای مختلف زنانشان را ــ بخصوص نیازهای عاطفی ــ برطرف سازند، وقتی هم که میخواهند بدرک واصل شوند (یعنی رحلت فرمایند)، خیال ندارند هم یکی از مسلمین به سنت ایشان عمل کند و هم زنان بدبختشان از خماری درآیند؟ همه را هم از زبان آفریدگار جهانیان بلغور کرده! آیا رسول خدا باید اینقدر عقدهای باشد؟ آیا خدا بیکار است که چنین مسائل پوچی را در وحی خود مطرح کند؟


کیهانشناسی:

189) در قرآن ماجرای هفتآسمان مطرح شده که البته در آن زمان رواج داشته. امروزه ستارهشناسان براحتی ثابت کردهاند که موضوع 7 طبقه بودن آسمان خیالی بیش نیست! بنظر میرسد خدا آنموقع اطلاعات درستی دربارهٔ وضع جهان نداشته، اما امروز دانشمندان باو کمک کردهاند تا اطلاعاتش up to date شود. این مسخره نیست؟


شیعَه:

190) چطور امام علی از مدتها پیش از اینکه شربت شهادت بنوشد دقیقاً میدانست که بالاخره در سحرگاهی در مسجد کوفه بضرب شمشیر ابن ملجم مرادی کشته خواهد شد، اما آن سحرگاه نمازش را در خانه نخواند و به قدقدهای مرغهای زیر پایش اعتناء نکرد؟ مگر حضرت مشغول جمعآوری سپاه علیه دشمن اسلام، معاویه نبودند؟ پس چرا خداوند خواستکه حکومت خود و اهل بیت پیامبرش برای همیشه سرنگون شود؟

خداوند تبارک و تعالی (الهیات):

191) خداوند جهانیان آنقدر بیکار و چاره بوده که این سیصد میلیارد کهکشان و چندین تریلیارد ستاره و سیاره را تنها برای پنج نفر بیافریند؟ خداوند اینقدر اسیر پیامبر و چهار نفر از اهل بیتش است؟

کیهانشناسیــستارهشنا� �ی:

192) آیا خدا ستارگان را برای خوشگل شدن آسمان شب آفرید تا ما خوشمان بیاید؟ شاید هم برای این آفریده که اگر خوابزده شدیم ستارگان را بشمریم تا خوابمان ببرد؟

193- اگر پیامبر اسلام امروز زندگی کند و با دختر 9 ساله ازدواج کند او را بعنوان بچه باز و کودک آزار به زندان خواهند انداخت، برای چه من باید از پیامبری که با شرایط واستانداردهای امروزی یک مجرم است پیروی کنم؟ - مطرح شده توسط اندیشه آزاد

194- چرا کوروش در اطلاعیه حقوق بشر خود برده داری را بطور صریح ممنوع میکند اما محمد پیامبر اسلام نه تنها چنین نمیکند بلکه خود برده دار بوده است و به برده داری رونقی دوباره بخشیده است؟ کدام شخصیت شایسته پیروی هستند؟ محمد یا کوروش؟ - مطرح شده توسط بابک.

_
195) صورت کامل: اصولاً معمول است که افراد هنگامیکه بقول معروف کم میآورند و ادعایشان را به باطل شدن نزدیک میبینند، شروع میکنند مخاطب را بجان مادر و عمه و بچه و یا کسانیکه برای خود و طرف مقابل عزیز هستند قسم میدهند. آیا خداوند متعال حس کرده کم میآورد که بدفعات در کتابش به کشتی(!)، ابر، باد، کوه سینا، زمین، آسمان، ستارهها، شب و روز، ماه و انجیر و زیتون قسم میخورد؟ آیا اینها برای خداوند آنقدر عزیز هستند که جهانیان را بآنها سوگند میدهد؟ یعنی خداوند نمیتواند با منطق استدلال کند و حتماً باید به هرچیزی سوگند بخورد تا حرفش را در مغز دیگران فرو کند؟ این اعمال نشان ضعف ادعاست و از اقدر و اعلم مطلق بعید.

چکیده: چه لزومی دارد خداوند بیخودی به تین و زیتون و مانند آن سوگند بخورد؟ مگر باندازهٔ کافی دلیل برای دعویهایش ندارد؟

سؤالات شرعی درباب جنشناسی، شاخهای از موهومشناسی:

196) جن چگونه موجودیست؟ چرا در هیچ دانشنامهٔ جانورشناسی و موجودات زنده اثری از این موجود دیده نمیشود؟ فقط میتوان این موجود موهوم را در قصههای مادربزرگی وکلامالله مجید یافت. دلیل چیست؟ چرا جنها شبهنگام در طاقدیسها و حمامها و آفتابهها قایم میشوند؟ چرا جنها با یک سوزن بردهٔ آدمها میشوند؟ چرا جنها میتوانند همهچیز ظاهر کنند اِلا طلا؟ چرا شواهد درمورد جن تنها باین محدود میشود که گاهی وقتها برخی آخوندها یا افراد بیسواد پس از ساعت یک یا سهٔ نیمهشب صدای نواختن گیتار الکتریکی و بزنوبکوبشان را از جاهای متروکه میشنوند؟

رحمتشناسی و علم توبه:

197) میگویند خداوند توبهپذیر است. من هم کلامالله را گشودم و با مشاهدهٔ اسری:25 و توبه:104 که باین موضوع مطلقاً اشاره دارند ذوق کردم و خواستم توبه کنم. اما وقتی نساء:18 را خواندم عکس چنین چیزی را مشاهده نمودم. من ماندهام بالاخره خداوند متعال و توبهپذیر توبهٔ بندگان گنهکار خود را میپذیرد یا نه؟ آیا این نمونهای از تناقضات قرآننیست؟


ضعفشناسیــعلم فحاشی:

198) چرا در قرآن خداوند مدام بدشمنان محمد و آلش لعنت میفرستد؟ مثلاً در سورهٔ مبارکهٔ لهب خداوند به ابولهب بیچاره فحش و مرگ بر میدهد؟ و در اینجا به همسر او نیز رحم نمیکند. چرا این خدای بیرحم بندهٔ بیعقل و فهمش را با الفاظ و دشنامهای زشت نکوهش میکند؟ خداوند در قرآن فقط حرف میزند، هیچ عمل نمیکند. در اینجا هم رجز خوانده است! چون نه دستان ابولهب بریده شد و نه بدون دخالت مؤمنان عزیزش مرد. این آیات ضعف الله را نشان نمیدهند؟

199) معمولاً مطرح میشود که اسلام دین برادری و برابریست (نمونهٔ ایندو را در بردهداری اسلامی بیابید) و از اهداف آن بعرش رسانیدن ضعفا و بردگان است. پس چرا اولین کسانی که به پیغمبر اسلام پیوستند (بجز زید که غلامش بود) همگی از قدرتمندان و ثروتمندان و صاحبمنصبان آندوران بودند و محمد در امور خود با آنها مشورت میکرد و از آنان یاری میجُست؟ چرا پیامبر باید یک اُلیگارشی از بردهداران ایجاد میکرد؟ آیا او قدرتطلب و ثروتطلب و جاهطلب نبود؟


195- قرآن گفته هرگاه خیری به شما برسد از طرف خدا است، هرگاه شری به شما برسد از طرف خودتان است، آیا این احمقانه نیست؟ چگونه است که ما وقتی موفق میشویم باید از خدا تشکر کنیم ولی وقتی شکست میخوریم نباید به او لعنت بفرستیم؟

196- به نظر میرسد از هزار سال پیش تا امروز هر روز میگویند آخر الزمان شده است و امام زمان فردا می آید، آیا آخوندها فکر میکنند مردم احمق هستند و چنین چیزهایی را باور میکنند و یا اینکه خودشان احمق هستند که این چیزها را باور میکنند؟


197- آیا در بهشت شهر بازی و امکانات آموزشی و غیره برای بچه ها وجود داره؟

198- شنیده میشه که حضرت عباس مشک آب رو با دست راستش حمل میکرد، بعد دست راستش رو میبرند، با دست چپ آنرا حمل میکند، بعد دست چپش را میبرند، آنگاه با دهانش مشک آب را حمل میکند، آیا حضرت عباس در سیرک کار میکرده که این حرکات آکروباتیک رو انجام میداده؟

____- فرض كنيم يك مسلمان وسط جنگل ناشناسي است و راهزنها مي آيند و تمام داروندار و حتي لباسهايش را هم مي گيرند و مي برند. وقت نماز كه فرا مي رسد اين مسلمان وضو يا تيمم مي گيرد و براي ستر عورت در حين نماز مثل "بابا آدم" و "ماما حوا" از برگهاي درختان استفاده مي كند در حين سجده يك بز يا حيوان مشابه پيدا مي شود و مي خواهد كه برگهاي پوشش عورت اين مسلمان را بخورد كه شاخش مي رود تو كون اين مرد با خدا. حال حكم اين قضيه چيست؟ آيا بايد در همان حال به نمازش ادامه دهد؟ يا . . . ؟

200- در قرآن نوشته شده است در بهشت هرچه را بخواهید به آن میرسید، آیا میتوان در بهشت با فاطمه زهرا همبستر شد؟
_


201) اگر خدا قرآن را جوری فرستاده تا همهٔ بندگانش اصل منظورش را براحتی دریابند، چرا چندین آخوند باید بیایند بین آیات الهی هزار جور تفسیر و پرانتز گذاشته و ترجمهها را تغییر دهند تا روی بخشی از متون و احکام قرآن که با عقل و فلسفه جور درنمیآیند و گاه غیرانسانی و بعضی اوقات نیز تبدیل به جوک میشوند سرپوش بگذارند؟

202) هدف خدا از انجام این فرائض پرپیچوخم مذهبی چیست؟ همین نماز! وردخوانی مداوم که فرد حتا معنی آنرا نمیفهمد برای خدا برای شوکت و عظمت او و ترس از هیزمهای دوزخ آتشینش با ببار آوردن امثال بسیجیها و حزباللهیها مثلاً اخلاقیات را در جامعه گسترش میدهد؟

203) من خواستم افتخار کنم که دینم آئینی جهانشمول و برای همهٔ اقوام و نژادهاست، و خواستم نظر خدا را در این باره بدانم. اگر به یونس:47، ابراهیم:4، شعرا:102 تا 106 و شورٰی:7 دقت کنیم، میبینیم که فرموده برای هر امت از خود آنها رسول فرستادیم، همهٔ رسولها را میان قومشان فرستادیم تا احکام الهی را بزبان همان قوم برایشان بیان کنند، محمد را فرستادیم تا مردم را بزبان عربی فصیح هدایت کند، قرآن را برایش بزبان فصیح عربی وحی کردیم تا امالقرٰی (مکه) و کسانی را که در اطراف آن بسر میبرند از روز قیامت بترساند. آیا چین و هند و ایران و حبشه و مصر و روم و استرالیا و آمریکا هم جزو امالقرا و حومه هستند تا اسلام آن دیار را هم دربر گیرد؟204) تکلیف بچههای کوچک یا پیرمردان مسنی که رحلت میفرمایند با حوریها و غلمانهای بهشتی چیست؟

205) آیا همبستر شدن با غلمانها در بهشت نوعی همجنسگرائی نیست؟ پس چرا مدام همجنسگرائی را محکوم میکنید؟

206) بهشت و جهنم در کجا قرار دارند؟

207) صحنهٔ محشر موقع روز قیامت کجاست؟ اگر زمین به غیرزمین تبدیل میشود تا پهنهٔ وسیع قیامت در آن فراهم شود، صحنهٔ محشر در کجای این «غیرزمین» واقع است؟

208) آیا همهٔ نامسلمانان بدرک واصل میشوند؟ پس تکلیف جوامع بشری از دوران انسانهای نخستین گرفته تا قبل از ظهور اسلام چیست؟ همه در آتش میافتند؟
209) حوریهای بهشتی کی آفریده میشوند؟ چگونه زندگی میکنند و بزرگ میشوند؟ آیا آنها آموزشهای جنسی نیز میبینند؟ اصلاً آیا ممکن است حوریهای بهشتی همان بردههای جنسی و روسپیها و فاحشههای ایندنیائی باشند که در بهشت بعنوان حوری اشتغال دارند؟

210) ماجرای شب اول قبر چیست؟ مگر وقتی انسانها میمیرند روح آنها از قفسهٔ سینهیشان فرار نمیکند؟ پس چطور شب اول قبر در داخل گور فشار دیوارهها را تحمل میکنند؟ اگر مسلمانی سوخته و جزغاله شده باشد و خاکسترهایش هم در نقاط مختلف پخش شده باشند و نتوان بقایای او را داخل قبر قرار داد، تکلیفش چه میشود؟

211) چرا اگر به نکیر و منکر بگوئیم مسلمانیم ما را شکنجه نمیکنند و بصورت فرشتگانی زیبا درمیآیند اما اگر به اسلام اقرار نکنیم ترسناک میشوند و ما را شکنجه میدهند؟ ممکن است نامسلمانی بگوید من مسلمان بودهام، آیا نکیر و منکر گول میخورند و فکر میکنند طرف مسلمان است؟ اگر فریب نمیخورند و پاسخ را از اول میدانند، چرا هی میپرسند دین تو چیست امام تو کیست؟ در رابطه با پرسش بعد از دین، آیا نکیر و منکر مسلمان شیعهاند؟

212) آیا در بهشت چیزهائی بجز علاقهمندیهای بیابانگردان 1400 سال پیش عربستان نیز وجود دارند؟ آیا بهشت مدرن است؟ مثلاً دانشگاههای تحقیقاتی و شهربازی و کامپیوتر و بستنیفروشی و هواپیما دارد؟ اگر دارد، تکلیف کسانی که پیش از قرن 17ام زندگی میکردهاند چیست؟ آیا بهشتهای ما و آنها جداگانهاند؟ یا با پیشرفت دانش بشری تعداد طبقات بهشت افزوده خواهد شد (هشتطبقه و نهطبقه و...)؟


213) تکلیف کسانی که اکنون مردهاند چیست؟ آیا آنها مانند خواب بودن هیچ احساسی ندارند و هنگام قیامت بیدار میشوند؟ آیا آنها در برزخند؟ روزبروز تعداد مردگان افزایش مییابد، اگر مردگان تا روز قیامت در برزخ زندگی میکنند چگونه این تعداد روزافزون در آنجا جای میگیرند؟ محیط برزخ چگونه است؟ چگونه در آنجا زندگی میکنند؟ آیا برزخیان کسبوکار و زن و... هم اختیار میکنند؟

214) آیا وقتی برطبق گفتهٔ قرآن در بهشت همهٔ زنهائی را که مردان داشتهاند بعلاوهٔ چندین حوری به کنار آنها میآیند، آیا آنها میتوانند فرزندان خود را ملاقات کنند؟ آیا ممکن استدر حین همبستر شدن با یکی از زنانشان آن زن حامله شود؟ اگر ممکن باشد، آن بچه چگونه رشد و پرورش مییابد؟

215) میگویند برای هر کس در کنار هر شانهاش دو فرشته وجود دارند که یکی اعمال خوب، و دیگری زشتکاریهای شخص را یادداشت میکنند. آن فرشتگان بیچاره چگونه زندگی میکنند؟ آیا هر جا شخصی برود مجبورند دنبالش راه بیفتند؟ خسته نمیشوند اینقدر مینویسند؟ اینهمه جوهر و کاغذ یا این حافظهٔ قوی را از کجا میآورند؟ اصلاً خود خدا اینهمه فرشته را از کجا میآورد و تکلیفشان را بآنان میآموزد؟

216) یک انسان کارهای زشتی کرده، در مقابل کارهای خوبی هم انجام داده. اما متأسفانه به تعبیر قرآن ترازوی اعمال بدش سنگینتر است. پس باید تا ابد که پایانی هم ندارد در جهنم وحشیانهترین عذابهای تعریفنشده را بچشد؟ صد سال، هزار سال، میلیونها سال، میلیاردها سال، تریلیونها سال... بالاخره «ابد» که تمامشدنی نیست! این خدا دیوانه نیست؟ اصلاً فرض کنیم طرف کار خوبی هم انجام نداده باشد، آیا این عادلانه است که تا بینهایت شکنجه و کیفر شود؟217) امام جعفر صادق فرموده اگر کسی به شطرنج نگاه کند، مثل اینست که به فرج (فلانجای) مادر خود نگاه کرده باشد. حال اگر کسی شطرنجش را به شخص دیگری بدهد و آنشخص به صفحهٔ شطرنج نگاه کند، آیا او درواقع به آنجای مادر صاحب شطرنج نگاه کرده یا بآنجای مادر خودش؟

218) اگر خدا خیلی رحیم است و دعاهای نیازمندان را استجابت مینماید، پس چرا به ضجههای ملت مظلوم فلسطین گوش نمیدهد؟


217- در زمانهای قدیم مردم برای شستشو به خزینه میرفتند، فرض کنید شخصی روزه بوده است و به خزینه میرود، فراموش میکند که روزه است و محکم شیرجه میزند داخل آب، در زیر آب به دیگران نگاه میکند و متوجه میشود که شیرجه او باعث شده است او به قسمت زنانه خزینه راه یابد، همانجا یادیش می آید که روزه است، اگر سرش را از آب بیرون نکند روزه اش باطل میشود و کاری حرام انجام داده، اگر سرش را از آب بیرون کند هم زنان میفهمند که مردی در میانشان است و ممکن است شلوغ پلوغ شود و چشمش به نامحرم بیافتد و غیره. تکلیف شرعی این برادر مسلمان چه میشود؟
این رو نیز یکی از دوستان مطرح کرد. ___


218) مسلمانان همهاش میگویند «به مقدسات ما توهین نکنید!» این حرف زمانی صحت دارد که آنها نیز به مقدسات دیگران توهین نکنند. شخصیت انسانها از مقدسات آنها محترمتر است. وقتی مسلمان به نامسلمان کافر میگوید «کثافت نجس نزدیکم نشو که مجبور میشوم خودم را بشویم»، هم به شخصیت او توهین کرده و هم به مقدساتش. آیا کسیکه به دیگران فحش علنی میدهد و انتظار دارد دیگران حتا او را ستایش کنند، آدم پرمدعائی نیست؟ باید آنقدر در کلهٔ چنین آدمهائی کوبید تا سر عقل بیایند.

219) هنگامیکه به مسلمانان میگوئیم بابا جان دین که با زور و شمشیر و چماق و پسگردنی و اردنگی که نمیشود، آنها میگویند «اسلام هم فرموده لا اکره فی الدین!» اسلام گل گفته، اما اگر چنین چیزی را قبول دارد، پس چرا مسلمانزادگان که از بدو تولد مسلمان بدنیا میآیند و وقتی بدرجهٔ تشخیص میرسند و میخواهند دین اجدادی خود را تغییر بدهند، مرتدند و خونشان حلال؟ مگر همین اسلام نگفته که از آئین و سنن نیاکانتان کورکورانه پیروی نکنید؟ چرا نامسلمان میتواند مسلمان شود اما مسلمان نمیتواند تغییر آئین بدهد؟


220) آقا معلم (ديني) مگه خدا نگفته كافران رو بكشيد و زنانشان را برده كنيد و ... همسايه بغلي ما زده يه سيك هندي رو كشته حالا دارن مجازاتش ميكنن تو روزنامه هم نوشتن ، چرا ؟ اينا كه بايد تشويقش كنن ! اگه نه پس دين اسلام همش يه بام و دو هواست ، نه ؟
221( اقا معلم (ديني) ببخشيد مگه اسلام نميگه كه ازدواج موقت ثواب هم داره ديروز بابام خواهر شمارو دم در مدرسه ديده ، عاشقش شده ، خيلي ببخشيد اما ميشه براي فقط 20 دقيقه اجازه بديد . بابام با همشيره شما ... آره ؟. شما بايد به وظيفه ديني و اسلامي خود عمل كنيد ،آقا معلم. نه نگيد .....
222) آقا معلم (ديني) مامان ميگه داداش كوچولوم كه 9 ماهش هست ماه ديگه ميميره چون قلبش از روز تولد مشكل داشت پيشنماز مسجد ميگه خدا با اين كار ميخواد بابا رو تنبيه كنه كه چرا به حرفاش گوش نكرد و چرا گناه كرد و چرا ... ،خوب ، نميشد خدا عوض عذاب و درد دادن به داداش كوچيك بيگناهم ،خود بابا رو ترتيبشو ميداد . آخه اين طفل معصوم چه گناهي كرده كه بايد وسيله تنبيه ديگري بشه . پس عدالت خدا كجاست ؟
223) آقا معلم (ديني) اين خدا و پيغمبر از باروت و بمب و نيروي برق و اتم و ذرات بنيادين و مولكول و ميكروب و ويروس و ...... خبر نداشتند كه حداقل يه كوچولو اون قديم نديما بهش اشاره اي بكنند ، استفاده از اونها كه پيشكش . اخه چي ميشد پيغمبر خدا تو اون گرما يه كولر گازي داشت تا حداقل بوي عرق مشمئز كنندش بيني همسران دلبندش رو كه در قرآن هم به آنها اشاره شده آزار نده . ؟
224) راستي آقا معلم اين پيشنماز مسجد ما 3 تا زن عقدي داره تازه هر سال هم چند نوبت ازدواج موقت . هيچ كاري هم براي اين دنيا كه ارزش افزوده اي ايجاد كنه نميكنه فقط عبادت و دعا و مسجد و لمباندن و خوابيدن و خواباندن ! اونوقت مامان ميگه اون ميره بهشت .ولي اديسون و گراهام بل و پاستور و مادام كوري و كخ و پاتريس لومومبا و بقيه خدمتگزاران بشريت ميرن جهنم چون كافرند و الكل خورند و نجسند و بوي از اسلام نبردند . عجب دنياي نامردي ساخته براي ما اين خدا !چرا؟


225) دلیل روزه گرفتن چیست؟ یعنی ما باید یک ماه از وعدههای اصلی خوراکمان بزنیم تا بدانیم برخی مستمندان اینگونه زندگی میکنند؟ مگر خمس و زکات بمقدار کافی ما را بیاد این ماجرا نمیاندازند؟ یا مثلاً یاد بگیریم چطور صبر کنیم؟ آیا دلیل فلسفی روزه گرفتن همینست؟ بگذریم که این روزه از یهودیت و مسیحیت به عاریت گرفته شده! گذشته از همهٔ اینها، آیا یک روزهدار با حدود 12 ساعت اعتصاب غذا میتواند از جسم و مغز خود به اندازهٔ همیشگی کار بکشد و شغل خود را بخوبی انجام دهد؟ اینکار تنها موجب ناتوانائی انسان و زخم معده میشود.

226) خداوند حضرت عزرائیل را مأمور گرفتن جان انسانها کرده. چطور عزرائیل جان اینهمه انسان را در یک ثانیه در تمام کرهٔ زمین میگیرد؟ وقتی یک انسان بهردلیلی شخصی را مقتول میکند آیا او عزرائیل در قالب انسان است؟ وقتی عابری مست است و خودش رو جلوی هژدهچرخ میاندازد آیا عزرائیل در وجودش رسوخ کرده؟ هنگامیکه کسی بر اثر بیماریای که چندین سال آن را تحمل کرده درمیگذرد، عزرائیل این وسط چه غلطی میکند؟ وقتی یک بمب اتم جان میلیونها انسان را در ظرف مدت بسیار کوتاهی میگیرد، آیا عزرائیل در آن بمب هستهای قایم شده؟

227) اسلامگرایانی که در غرب زندگی میکنند و دین مبینشان را در آنجا تبلیغ میکنند مدام از نداشتن آزادی و ازینجور مزخرفات در غرب دم میزنند اما وقتی نوبت به دارالاسلام میرسد خفقان میگیرند. موضوع اینج

در صحیح بخاری آمده «وزیدن گردباد یکی از دلایل مبنی بر وجود اجنه میباشد. هنگامی که خروسی میخواند و الاغی عرعر میکند، دلیل آنست که حیوانات مذکور وجود اجنه را مشاهده میکنند.» یعنی گردبادهای استرالیا و آمریکا و صحرای بزرگ نشان از وجود جن در آن مکانهاست؟ در قطب جنوب همواره طوفان و گردباد جریان دارد؛ یعنی جنها در قطب جنوب هم سکنٰی دارند؟ مورد بعد، خروسها و الاغها در همهٔ نقاط جهان بیشتر عمر خود را قوقولیقوقو یا عرعر میکنند. یعنی آنها همواره جن میبینند؟

233- در بسیاری از احادیث آمده وقتی اجنه قصد سفر داشتند از محمد آذوقه میخواستند. یکبار محمد به همراهانش گفت: «از این پس شما پس از قضای حاجت خودتان را بااستخوان و یا سرگین حیوانی تطهیر نکنید، زیر آنها غذای برادران شما هستند.» مگر مسلمانان ماتحت خود را با سرگین حیوان تطهیر مینمودهاند؟ بعلاوه آیا اجنه استخوان میخورند؟ مگر سگند؟ آیا سرگین حیوان میخورند؟ مگر نعوذ بالله ***خور هستند؟

 

234- الطبرانی بقول برخی شخصیتهای معتبر اسلامی مانند ابوطلبة الخوشانی الکوشاتی (مؤلف مکاسبالمصباح) استناد میکند و از قول او میگوید محمد گفته: «سه نوع جن وجود دارد. طبقهٔ اول اجنهٔ بالدار که در هوا پرواز میکنند، دوم مارها، سوم به شکل نور در مسافات بعید رفتوآمد میکنند.» 1- جن با آن هیکلش چگونه میتواند پرواز کند؟ 2- آیاهمهٔ مارها جن هستند؟ مارها موجودات بسیار سودمندی از دستهٔ خزندگانند. 3- آیا جنها میتوانند خود را با سرعت 300.000کیلومتر در ثانیه منتقل کنند؟ اینها غیرممکن است.
______________________
* در تورات ذکر شده خداوند متعال دور درخت دانش (همان درخت سیب یا گندمی[!] که این همه بنیبشر را بدبخت کرد) شمشیر آتشین متحرکی گذاشت. کسی نمیداند، شاید هنوز هم مشغول چرخیدن بدور درخت باشد.

236-گمان نمی کنم از عمر صنعت کشتی سازی بیش از 4000 سال گذشته باشد ، این تاریخ 4000 ساله نیز برای ما بر اساس نسک های بسیار از تاریخ نویسان بزرگ، روشن و آشکار است.
اگر قرار بوده کسی در گذشته کشتی بسازد مطمئنا این کشتی را در طول 4000 سال پیش ساخته ، از اینجا نتیجه میشود که نوح نیز میان این تاریخ 4000 ساله زندگی میکرده و نه پیش از آن.
پس چگونه است که در هیچ کدام از نسک های تاریخی هیچ اشاره ای به نوح ، عمر نوح و کشتی بزرگ او نشده است؟
البته شاید این پرسش من نیاز به کمی ویرایش از سوی صاحبان دانش تاریخ داشته باشد.
_____________
237- در هیچ کجای جهان در کنار رودخانه نمی توان کویر و صحرا یافت ، همواره اطراف رودخانه ها را جلگه ها در بر میگیرند ، کربلا نیز در نزدیکی رودخانه ی فرات قرار دارد ، پس چگونه است که می گویند صحرای کربلا؟
_
- بر اساس شریعت اسلام هرکس به هر پیامبری فحش بدهد باید کشته شود، اگر کسی بگوید مادر حضرت آدم نعوذبالله ج*** بوده هم باید اونرو کشت؟ _____


برای من تعداد زیادی پرسش فرستاده است که مطالب بسیار کلی و جالبی در آن مطرح شده است و پاسخ های جالبی هم در آنها آمده است. من بطور مرتب این پرسشها را هر چند روز یکبار مطرح میکنم، از کسانی که علاقه مند به این پروژه گروهی هستند خواهش میکنم که این پرسشها را به دقت بخوانید و پاسخ ها را هم بخوانید و از آنها پرسشهای خوب و دقیق و روشنی را با شماره استخراج کنید. 

52 امام امیر المومنین
شرح سوال چند روز پیش در صف نماز جماعت در هنگام سوگواری برای بی بی دوعالم یکی از دوستان از من پرسید در هنگامه این مصیبت امام در کجا حضور داشتند 1- ترس از اسدالله مبراست 2- سوختن دربهای قدیمی مدت زمانی طول می کشیده و تا رسیدن امام وقت بوده است زیرا در آن روزگار دینامیت نبوده3 - غیرت مردانه آنحضرت اجازه نمیداده است که همسر ایشان را به پشت درب بفرستد. من که نتوانستم جواب ایشان را بدهم لطفا کمک نمائید.
شرح پاسخ
بسمه تعالي باسلام امام در آن روز در منزل تشزيف داشتند . اينگونه نيست كه هر ترسي عيب باشد تا امام از آن مبرا باشد . گاه ممكن است بخاطر ترس انحراف امت از يك امري امام عليه السلام اقدامي انجام ندهد . موضوع سوختن درب امري نيست كه بشود منكر شد . حتي بعضي از علماء اهل سنت هم تائيد ميكنند . درب چوبي خانه گلي علي عليه السلام براي سوختن احتياج به ديناميت ندارد . با هيزم جمع شده هم مي سوزد . امام عليه السلام مامور به عكس العمل در آن شرائط نبودند . اگر شما توجه نداشته باشيد امثال اين جنايت در كربلا اتفاق افتاد ه جاي تعجب است .؟ وليكن براي دفاع از اسلام و عقيده هرگونه فداكاري كه به نفع اسلام و رو سياهي دشمنان دين باشد آنان به آن عمل مي كردند . حسين عليه السلام مظهر غيرت و حميت است . اما خواهرانش به اسارت برده مي شود چون فرمودند ان الله شا ء ان يراهن سبايا. والسلام .

497 غصب خلافت
شرح سوال اينجانب در ... IT در قسمت مقالات (امام علي (ع)) كه در رابطه با فرزندان امام علي است به دو نكته بر خورد كردم كه براي من سوال شد 1- چرا ام كلثوم دختر حضرت علي (ع) و فاطمه را به عقد عمر كه غاصب خلافت است در آورده اند (البته گفته شده است كه اكثر علما شيعه آن را نپذيرفته اند) 2- چرا حضرت علي بايد اسم پسر خود را عمر بگذارد و علت آن همزماني مرگ عمر و تولد فرزند حضرت بيان شده است و اگر در رابطه با مسائل اوليه بعد از وفات پيامبرو غصب خلافت چيزي فراتر از آن كه در كتب درسي امده است و يا منابع بي طرفي سراغ داريد من را راهنمايي بفرماييد متشكرم
شرح پاسخ
بسمه تعالي 1- آنچه مسلم و در بعضي كتابهاي تاريخي هم ذكر شده است حضرت علي (ع) دختر خود ام كلثوم را به عقد عمر بن خطاب تزويج نموده است . ولي دلايل اين ازدواج چه اموري مي باشد بحثهاي مختلفي شده است و من جمله از دلايل , همانگونه كه حضرت رسول اكرم (ص) با دختر عمر و ابابكر و بعضي ديگر ازدواج نموده اند و قصد آنان جنبه هاي مختلف از جمله تأليف قلوب و دفع ضررهاي بيشتر بوده است . 2- موضوع نامگذاري : انسان اسم را به جهت مفهوم و معناي ارزشي آن انتخاب مي كند. عُمر و عامر و عَمْر و ... از اين قبيل مي باشد. والسلام
524 تنهايي علي(ع)
شرح سوال آيا حاضريم همانند ابوذر غفاري، استخوان شتر را بر سر كعب الاحبارها بكوبيم؟ فكر ميكنيد اماميكه بخاطر زني يهودي بر چهره مباركش سيلي مينوازد و بيتابي ميكند، در مقابل ظلمهايي كه در جهان امروز ميشود چه عكسالعملي نشان ميدهد؟ چه زيبا سخني است اين سخن استاد شهيد مرتضي مطهري كه در كتاب ارزشمند حماسه حسيني ميفرمايد (شمر 1300 سال پيش مرد، شمر امروز را بشناس)، علاوه بر اينها هميشه برايم جاي سوال است كه اگر ما 1389، 1388، 1387 سال پيش زندگي مينموديم كدام طرف جنگ بوديم؟ طرف علي(ع)؟ يا عايشه؟. طرف علي(ع) يا معاويه؟. طرف علي(ع)؟ يا شيوخ نهروان؟، كدام طرف؟. شايد هم بر انديشه كثيف مرجئه بوده و امور را به خدا، پيغمبر(ص) و قيامت سپرده و ميگفتيم اگر علي(ع) حق است، در آخرت، خدا طرف مقابلش را روسياه خواهد كرد و بالعكس. «امروز كه دسته اول را برحق و دسته دوم را بر باطل ميدانيم، از آن نظر است كه در اثر گذشت تاريخ و روشن شدن حقايق علي و عمار را از يك طرف و زبير و طلحه و عايشه را از طرف ديگر شناخته ايم و در آن ميان توانسته ايم خوب قضاوت كنيم و يا لااقل اگر اهل تحقيق و مطالعه در تاريخ نيستيم از اول كودكي به ما اينچنين تلقين شده است. اما در آن روز هيچكدام از اين دو عامل وجود نداشت».
شرح پاسخ
بسمه تعالي برادرم : من جز از فرمايشات شما چيزي جز گله از خودمان نديدم و نفهميدم : اميد است ما جز آنان نباشيم و اميد است بتوانيم ابوذر گونه در مقابل كجي ها عكس العمل مناسب نشان دهيم . چه كنيم كه نه اباذر هستم و نه ...... والسلام

2378 زیارت عاشورا و لعن ونفرین
شرح سوال باسلام خدمت حاج آقا و عرض تسلیت. حاج آقا دیشب در صف نانوائی با آخوند فاضلی هم صحبت شدم. ایشان می فرمود که اصالت زیارت عاشورا (که 99% آن لعن و نفریناست) زیر سئوال است. زیرا 1-اگر از ناحیه خدا و یا حتی ائمه باشد این همه لعن به مردگانی که حتی هیچ اثری از انها نیست چه فایده دارد باید عمر سعدو معاویه و یزید زمان را بشناسیم و حسین گونه به میدان جنگ با آنها برویم. 2- حضرت علی (ع) وقتی خواست امتش را لعن کند فرمود خدایا علی را از میانشان بردار و نگفت خدا عمر و... را لعن کند. حال خدا چگونه از علی (ع) عقب افتاده است و مثل اراذل و اوباش محله ها تند تند فحش و فضیحت بار امرای فاسد بنی امیه می کند. 3- چطور زیارت عاشورا که گفته می شود از جانب خدا آمده است از تمامی جهات از دعای کمیل (و یا منجات شعبانیه و یا حتی دعای ابوحمزه ثمالی ) عقب تر است. حاج آقا من که گیج شدم نمی دانم قسم حضرت عباس را باور کنم یا دم خروس را؟ لطف کنید (بدون رودربایستی با خدا) را حقیقت را برما آشکار کنید. خدا ما را یاری دهنده به مصلح دین و دنیا قرار دهد.
شرح پاسخ
بسمه تعالي با سلام و تقدير و تشكر 1 - اصالت زيارت عاشورا صد در صد مي باشد . و علماي بزرگ قديما و جديدا آنرا تائيد مي كنند . 2 - لعن و نفرين همانند دعا و ذكر استهمانگونه دعا و ذكر ثواب و نتيجه براي مرده و زنده دارد . لعن و نفرين هم آثاري براي مرده و زنده دارد . 3 - خداوند تبارك و تعالي هم در قرآن لعن و نفرين دارند مانند : تاتلهم الله و لعن هم الله الا بعدا للقوم الظالمين و ... 4 - اگر در يك مورد حضرت علي چنين جمله اي فرموده باشند . دليل نمي شود كه حضرت نسبت به آنها بي تفاوت بوده باشند . جنگهاي صفين - جمل و نهروان از افتخارات آنها مي باشند . 5 - شما هم قسم حضرت عباس را با دقت و در مواردي كه بايد قبول بكنيد قبول كنيد . و هم اسير دم خروس نشويد . 6 - شرط مبارزه با معاويه هاي زمان انزجار از فرهنگ معاويه اي هر زمان و تبري از آنهاست . 7 - دعا كنيد خداوند تولي و تبري كه دو اصل سازنده و افتخار آميز در مكتب شيعه است هميشه حاكم باشد . والسلام 

2422 امام حسين عليه السلام
شرح سوال چرا امام حسين ع براي دستيابي به آب چاه حفر نکردند با توجه به اينکه در مکاني که وجودداشتند دسترسي به آب امکان داشته است؟
شرح پاسخ
بسمه تعالي با سلام البته در بعضي از تاريخ نوشته شده است كه حضرت حفر چاه كردند . ولي دشمن اطلاع پيدا كرد ه و يا اب قابل استفاده نبوده و يا اينكه حضرت موفق شدند بعضي اوقات بوسيله بعضي اشخاص آب كمي بدست آورد وليكن حرارت بسيار و محدود بودن آب و فعاليتهاي گسترده در زمان جنگ نياز شديد به آب را نمي شود منكر شد . والسلام

2930 امام كاظم(ع)
شرح سوال با سلام چندي پيش اعتقاد خود را مبني بر معتقد نبودن به هيچ نقلي مگر اينكه با عقل تطابق داشته باشد خدمت شما نوشتم براي مثال مطلبي را از ابن عمار در كتاب سيره معصومين(ع

 

 

 

 

Copyright © 1999-2018 Ettelaat Network, All  Rights Reserved
Webmaster
اطلاعات.نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست