به سايت اطلاعات.نت
خوش آمديد
 

صفحه نخست | روزنامه ها  | گروهاي سياسی | دب و هنر | راديو | تلويزيون |فايل های صوتی
وب لاگها| كامپيوتر | مقالات مذهبی | ورزشی تاريخ وفرهنگ | تماس با ما | بایگانی

رسّول الّله هم برده فروش بود

بهرام مشیری قسمتی از تاریخ اسلام را که نشان دهنده برده فروشی توسط پیامبر اسلام -محمد- بوده است را بیان می کند


دانلود فيلم


 

Copyright © 1999-2018 Ettelaat Network, All  Rights Reserved
Webmaster
اطلاعات.نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست