دين، خدا و حقيقت

دين، دنيا را متقاعد کرد که موجودى نامرئى در آسمان وجود دارد که هر کارى که بشر انجام مى دهد را مى بيند. و ده چيز هست که خدا نمى خواهد شما انجام بدهيد و اگر داديد تا ابد در دريايى از آتش سوزانده خواهيد شد. اما خدا مهربان و رحيم است! ..... و او پول لازم دارد! او بسيار قدرتمند است ..... اما از پس پول بر نمى آيد! جورج کارلين

کسى که انجيل را مى خواند بايد با دستکش آن را در دست بگيرد. چرا که مجاورت چنين کثافتى شما را ناچار به اين کار مى کند. فردريک نيچه

کارتل مواد مخدر مدى ئين "اسکوبارها" و مثلث چينى و مافياى ايتاليا و آمريکا، انگشت کوچک اديان سازمان يافته نمى شوند. منصور حکمت

دين، خودآگاهى انسانى است که هنوز خود را نيافته يا خود را باخته و از دست داده است. کارل مارکس

کشيش ها مى گويند که آنها به مردم بخشيدن و خيريه را مى آموزند. اين طبيعى است. چون آنها از پول صدقه مردم زندگى مى کنند. همه گداها مى آموزند که مردم بايد به آنها پول بدهند. رابرت اينگرسول

يک سرايدار مدرسه از هزاران کشيش مفيدتر است. توماس پين

نگاه کردن به دنيا از منظر اديان، کور کردن چشم بصيرت است. بنجامين فرانکلين

انجيل و کليسا بزرگترين موانع در راه آزادى زنان بوده اند. اليزابت کيدى استانتون

من نمى توانم خدائى را تصور کنم که مخلوقات خود را پاداش يا کيفر مى دهد؛ که اهدافش طبق مقاصد ما انسانها شکل گرفته؛ خدايى که بطور خلاصه انعکاسى از ضعف و ناتوانى ما انسانهاست. من همچنين نمى توانم باور کنم که انسان بعد از اينکه مرد، مى تواند وراى جسم ماديش زنده بماند، هر چند که روح هاى ناتوان بدليل ترس و جهل چنين افکارى را با خود حمل کنند! آلبرت انشتين

دين، توهين به حرمت انسان است. با يا بدون آن، مى توانيم مردمانى خوب يا بد داشته باشيم که کارهاى خير يا شر انجام مى دهند. اما اگر انسانهاى خوب کارهاى شر انجام مى دهند آن وقت حتما پاى دين در ميان است. اسيتون وينبرگ

کليه حقايق بزرگ جهان در ابتدا کفر محسوب شده اند. جورج برنارد شا

تصور نکن که من براى اشاعه صلح به زمين پا گذاشته ام، من براى اين نيامده ام، برعکس رسالت من شمشير و جنگ است. عيسى مسيح

ترس پدر خشونت و مادر دين است. بى جهت نيست که اين دو در طول تاريخ دست در دست هم پيش رفته اند.

برتراند راسل

خدا، دين و حقيقت (٢)

اميد است که کمون، بشريت را تا ابد از شر خدا، که علت تمام بدبختيهاى کنونى است، نجات دهد. در کمون هيچ جايى براى کشيش ها نيست.

از احکام کمون پاريس

من هيج کتابى را سراغ ندارم که به اندازه انجيل منبع اعمال وحشيانه و ساديستى فردى و اجتماعى باشد.

ريجنالد پاجت

اديان بر مبناى ترس اکثريت و زرنگى اقليت بنيان شده اند.

استاندال

روحانى يعنى يک مرد قلنبه و پر چربى که مبلغ خداست.

جيمز تامسون

روساى اديان، سياستمداران و دانشمندان توليد اسلحه مدتهاست که مشغول بهم ريختن اوضاع دنيا هستند. منظورم اين است که وضعمان خيلى خراب است.

کارل ساگان

لايه هاى آتش براى ايمان نياوردگان مهيا شده، آبهاى جوشان بر سرهاى آنها فرو خواهد ريخت، پوست بدنشان و آنچه که در امحا و احشا آنها وجود دارد، ذوب خواهد شد. آنان با ميله هاى داغ و سوزان شلاق خواهند خورد.

محمد، قرآن سوره ٢٢ آيه هاى ١٩-٢١

اسلام عميقا ضد زن است. اسلام علت بنيادى ستم بر زنان مسلمان و عمده ترين مانع در ارتقاى موقعيت آنان است. اسلام همواره زنان را از نظر فيزيکى، هوشى و اخلاقى موجوداتى فرودست مى بيند.

ابن وراق

من وحشت را بر دلهاى کافران مستولى خواهم کرد، گردنهاى آنها را خواهم زد و دست و پايشان را قطع خواهم کرد.

محمد، سوره ٨، آيه ١٢

دين افيون مردم است.

کارل مارکس

دين در انسان نه علاقه بلکه تنفر به همنوع ايجاد مى کند.

جاناتان سويفت

منظور از جدايى کليسا و دولت، جلوگيرى از جدالها و جنايات پايان ناپذيرى است که خاک اروپا را براى قرنها در خون خيسانده است.

جيمز مديسون

کفر لغت ديگرى است براى آزادى انديشه.

گراهام گرين

خداى مسيحيت بيرحم، خودسر، ناعادلانه و متکبر است.

توماس جفرسون

در پانزده قرنى که دستگاه قانونى دين بر سر کار بوده چه ثمره اى داشته است: کم و بيش در همه جا تکبر و تفرعن دستگاه روحانيت، جهل و بردگى و کوردلى انسانها، و خرافات و انتقامجويى و تعقيب و آزار مردم.

جيمز مديسون

تعقيب و آزار مردم وجه مشخصه ماهوى يک دين معين نيست. بلکه ماهيت همه اديانى است که قدرت داشته و دستگاه قانون در دستشان بوده است.

توماس پين

آسمانى و الهى بودن مسيح در واقع پوششى براى پرت بودن و بى پايه بون ايده مسيحيت است.

جان آدامز

بحث و جدل کردن با کسى که به جاى تعقل و خردگرايى، دين را انتخاب کرده، مانند تجويز دارو به بدن يک مرده است.

توماس اديسون

واقعيت اين است که جنايات مرتکب شده عليه کودکان تحت نام خدا، مسيح و محمد بيشتر از جناياتى بوده که تحت نام تحت نام شيطان انجام شده اند.

کنت لانينگ

تعقل و خرد در کليه مسيحيان نابود شده است.

مارتين لوتر

اگر انجيل ادعا مى کرد که يوحنا وال عظيم را قورت داده است، من بطور قطع باور مى کردم.

ويليام براون

دين مسيحيت هميشه دشمن اصولى پيشرفت اخلاقى در جهان بوده و خواهد بود.

برتراند راسل

من بسختى مى توانم بفهمم چگونه انسان مى تواند آرزو کند که مسيحيت حقيقت داشته باشد چون متن انجيل صاف و ساده سعى مى کند بگويد که مردمى که به مسيح عقيده ندارند و اين شامل پدرم، برادرانم و تقريبا همه دوستان خوبم مى شود، تا ابد مجازات خواهند شد. اين يک دکترين لعنت زده است.

چارلز داروين

انجبل آموخت که زنان گناه و مرگ را به اين جهان آوردند، باعث نزول نژاد انسان شدند و بخاطر اين گناهان در برابر دستگاه قضاوت بهشت محاکمه شده، محکوم و مجازات شدند. ازدواج مايه انقياد زن، مادر شدن براى او يک دوره رنج و محنت است و او بايد در سکوت و انقياد بسر برده و در نقش وابسته مرد و ارضا کننده همه تمايلات او بسر برد. اين موضع انجيل درباره زنان است.

اليزابت کيدى استانتون

 

دين، خدا حقيقت (٣)

در تمام اعصار، رياکارانى بنام کشيش، تاج بر سر دزدانى نهاده اند به نام پادشاه.

رابرت گرين اينگر سول

کليه اديان با شورش عليه اخلاق بدنيا مى آيند و با غلبه اخلاق بر آنها، از بين خواهند رفت.

جورج برنارد شا

کليسا هميشه آماده است که ذخائر بهشت را با نقدينگى روى زمين تاخت بزند.

رابرت گرين اينگر سول

اگر کسى يک نفر را بکشد قاتل است، ميليونها را بکشد فاتح است و همه را بکشد خداست.

ژان روستان

پر طرفدار ترين مواد مخدر در اروپا عبارتند از: الکل و ميسيحت.

فردريک نيچه

تنها عذر موجه خدا اين است که وجود نداشته باشد.

مارک تواين

کفر لغت ديگرى است براى آزادى انديشه.

گراهام گرين

اگر خدا در روى زمين زندگى مى کرد، مردم پنجره خانه اش را خرد مى کردند.

اى. ايديش

از خرافات فکرى بشر يکى هم اين است که بکارت جزو فضائل است.

ولتر

روحانى نسبت به برهنگى و رابطه طبيعى دو جنس حساسيت دارد، اما از کنار فقر و فلاکت مى گذرد.

سوزان ارتس

مذهب جنايت مقدس است.

لاادرى

همه به خدا احتياج دارند پولدارها براى حفظ ثروت و فقرا براى تحمل محروميت.

لاادرى

علم مرگ اديان را رقم مى زند.

اسکار وايلد

بر پاى منبر آخوندها، بى وضو تيز مدهيد که علماى سلف جايز ندانسته اند!

عبيد زاکانى

حيوانات اين امتياز را بر انسان دارند: عالم ربانى ندارند که ارشادشان کند.

ولتر

استفاده از دين براى فريب توده ها ضرورى است.

مارکس ترينيوس وارو

کليسا نه محل تجمع روحانيون، بلکه تيمارستان گناهکاران است.

جورج کريگ استيوارت

مذهب، تخيل است و پايه قدرتش در اين است که در محدوده تمايلات ذاتى مان واقع مى شود.

زيگموند فرويد

هيچ دسته اى از حيوانات، مزخرف تر و مسخره تر از روحانيون نيست.

هنرى فيلد نيگ

بايد از خدا پرسيد چرا دلايل وجودش را اينقدر ضعيف آفريده است!

برتراند راسل

من در خانه يک روحانى بزرگ شده ام. به همين دليل دروغگوى درجه يکى از آب در آمده ام.

سيبل تورنداک

معلوم نيست خدا اشتباه لپى بشر است يا بشر اشتباه لپى خدا!

فردريک نيچه

از نظر سياسى، انسان هنگامى خود را از مذهب رها مى سازد که آن را از قلمرو حقوق عمومى به قلمرو حقوق خصوصى پرتاب کند.

کارل مارکس

 

خدا، دين و حقيقت (٤)

اى محمد! ايمان آورندگان را به جنگ ترغيب کن. اگر در بين شما بيست نفر مرد ثابت قدم وجود داشته باشد، آنها مى توانند دويست نفر از کفار را نابود کنند؛ اگر صد نفر ثابت قدم باشند، خواهند توانست هزار کافر را ريشه کن کنند، چونکه به خدا ايمان آورده اند.

قرآن، سوره ٨ آيه ٦٥

کليه نهادهاى دينى از مسيحيت گرفته تا يهود و اسلام، همگى نهادهايى هستند که توسط انسان بوجود آمده اند تا نوع بشر را دچار وحشت و بردگى کنند تا بتوانند قدرت و منفعت را در دستان خود متمرکز نمايند.

توماس پين

من به هيچ کتاب مقدس و افراد مقدسى عقيده ندارم.

توماس پين

جاى مذهب در کليساست نه در دولت.

جورج واشنگتن

قسمتهايى از انجيل را که من نمى فهمم ناراحتم نمى کنند، قسمتهايى از آن را که مى فهمم معذبم مى کنند.

مارک تواين

من به خدا عقيده ندارم چون به مهملات بى اعتقادم.

کلاورنس دارو

قبل از اينکه براى آمدن باران به درگاه خدا نماز بياورى، بهتر است برنامه هواشناسى را تماشا کنى.

مارک تواين

دين مسيحيت همواره دشمن پايه اى پيشرفت اخلاقى در جهان بوده و خواهد بود.

برتراند راسل

خاطرات درد و عذاب من از دست دين، باعث شده که نتوانم تحميل خرافات و دين مسيحيت به جوانان را تحمل کنم.

اليزابت کى دى استانتون

دين تماما مهمل است.

توماس اديسون

هر نوع مذهبى که حاوى چيزى باشد که ذهن يک کودک را شوکه کند، نمى تواند چيزى درست و حاوى حقيقت باشد.

توماس پين

چرا هميشه اعتقاد به دين، موجب سنگدلى و شقاوت مى شود؟

رابرت برنز

يکى از روياهاى مورد علاقه من اين است که يکشنبه هفته آينده حتى يک زن هم در هيچيک از کشورهاى جهان به کليسا نرود. اگر ما زنان صاف و ساده از رفتن به نهادهايى که مرکز ستمگرى هستند خوددارى کنيم، کار آنها مى تواند متوقف بشود.

سونيا جانسون

من وحشت را بر قلوب کفار مستولى خواهم کرد. سر آنان را قطع و هر دست و پاى آنها را تکه تکه خواهم نمود.

قرآن، سوره ٨ آيه ١٢

من نمى توانم فرضيه "بى اخلاقى فرد" را بپذيرم، و من اخلاق را منحصرا امرى انسانى و متعلق به انسان مى دانم که هيچ نوع قدرت مافوق انسانى در پشت آن وجود ندارد.

آلبرت انشتين

من معتقدم وقتى که بميرم، کاملا از بين خواهم رفت، و هيچ چيز از من باقى نخواهد ماند. من جوان نيستم، و عاشق زندگى هستم. اما از وحشتى که بخاطر فکر کردن به نابودى بر من غلبه مى کند، بر خود مى لرزم. معهذا، نه سعادت، نه تفکر و نه دوست داشتن به اين دليل که جاودانى نيستند، ارزش خود را از دست نمى دهند.

برتراند راسل

خيلى دلم مى خواهد باور کنم که وقتى مى ميرم چيزى از من مانند افکارم، احساساتم يا چيزى که بخشى از وجود من را به ياد بياورد، به حيات خود ادامه بدهد. اما به همان اندازه اى که دلم اين را مى خواهد و عليرغم سنتهاى فرهنگى قديمى و ريشه دار که مساله زندگى پس از مرگ را در اذهان ما فرو کرده است، من بخوبى واقفم که "زندگى پس از مرگ" يک خوش خيالى و آرزوى خام است. زندگى ما بايد آنقدر با عشق و احساس عجين باشد و عميق، که خود را با اين باورها که هيچ مدرکى بر وجود آنها نيست، فريب ندهيم.

کارل ساگان

  ماهنامه بي خدايان