نظام بانکی ایران گروگان گروه‌های مسلح اسلامی

رادیو فرانسه:
بررسی لایحۀ پیشنهادی دولت برای پیوستن به معاهدۀ بین المللی مبارزه با حمایت مالی از تروریسم به درگیری و جدال لفظی در نشست امروز مجلس شورای اسلامی کشید. قرار بود مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز خود بررسی این لایحه را در دستور کار قرار دهد و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران دربارۀ آن سخنرانی کند.

اما، برخی نمایندگان مجلس از جمله، حسینعلی حاجی دلیگانی و محمدجواد ابطحی، لایحۀ پیشنهادی دولت را استعماری خواندند و از رئیس مجلس علی لاریجانی خواستند که مانع از قرائت گزارش کمیسیون امنیت ملی دربارۀ این لایحه شود.

در پی مشاجرات لفظی نمایندگان و هیئت رئیسۀ مجلس، نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران گفت که این کمیسیون لایحۀ دولت را صحیح نمی داند و در نتیجه گزارشی دربارۀ آن در مجلس نمی خواند.

علیرضا سلیمی نمایندۀ مردم محلات لایحۀ الحاق دولت ایران به معاهدۀ بین المللی مبارزه با حمایت مالی از تروریسم را به منزلۀ پذیرش سلطۀ بیگانه دانست و نادر قاضی پور نمایندۀ مردم ارومیه آن را ترکمنچای دوم خواند.

استدلال نمایندگان مخالف با این لایحه این است که معاهدۀ بین المللی مبارزه با حمایت مالی از تروریسم گروه ها و سازمان‌هایی را تروریست می داند که از نظر تهران "گروه های آزادیبخش" به شمار می روند.

دراینباره علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران، به صراحت گفت که از نظر جمهوری اسلامی ایران گروه های جهادی، نظیر حزب الله لبنان، حماس و جهاد اسلامی به هیچ وجه گروه های تروریستی به شمار می نمی روند و دولت های آمریکا و کشورهای غربی با تروریست خواندن آنها خلط مبحث می کنند که باید در مقابل شان ایستاد.

کشورهای اروپایی یکی از شروط مهم همکاری مالی و بانکی خود را با ایران شفافیت در نظام بانکی این کشور و الحاق جمهوری اسلامی به معاهدۀ بین المللی مبارزه با حمایت مالی از تروریسم اعلام کرده اند. پذیرش این شرط نه فقط مبادلات مالی جمهوری اسلامی با گروه هایی نظیر حزب الله لبنان را برملا می کند که از نظر غرب گروه های تروریستی به شمار می روند، بلکه هرگونه همکاری با نظام بانکی ایران را تا رفع کلیه ابهامات و موانع آن، ناممکن می سازد.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد