سرنوشت برجام در دست نشست وین

روزنامه‌ای آلمانی اعلام کرده هفته آینده دیپلمات‌های اروپا، چین و روسیه در وین جمع می‌شوند تا به بررسی توافقی جدید بپردازند.

این توافق شامل کمک‌های مالی جدید به ایران در ازای مهار موشک‌های بالستیک و کاهش نفوذش در منطقه خواهد بود.

ریاست این شورا بر عهده هلگا اشمیت خواهد بود و آلمان، فرانسه، انگلیس، روسیه و چین هم در آن حضور خواهند داشت؛ اما هیچ نماینده‌ای از آمریکا حاضر نخواهد بود.

حضور طرف‌های ایرانی‌ در این نشست نامشخص است.

اگر این توافق صورت بگیرد علاوه بر فعالیت‌های هسته‌ای، فعالیت موشکی و نفوذ ایران هم محدود خواهد شد. در مقابل، طرف‌های غربی ترامپ را متقاعد می‌کنند که تحریم‌ها را بردارد./ رویترز


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد