سخنگوی قوه قضائیه: تعیین «وکلای مورد اعتماد» در تمام استان‌ها اجرا می‌شود

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه می‌گوید فهرستی که به عنوان « وکلای مورد اعتماد » برای پرونده های امنیتی و سیاسی اعلام شده، نهایی نیست و ممکن است اسامی دیگری به آن افزوده شود. آقای اژه‌ای تعیین وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه را مصوبه مجلس خوانده و تاکید کرده است که تهیه این فهرست اختصاص به تهران ندارد و در تمام استان‌ها به اجرا در می‌آید.

در همین حال محمد رضا ساک ، مشاور حقوقی قوه قضائیه روز گذشته به خبرگزاری ایسنا گفت در آخرین اصلاحات قانون که به زودی در مجلس بررسی خواهد شد، این ماده قانونی اصلاح شده و دیگر لازم نیست لیستی از وکلا به تایید قوه قضاییه برسد.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد