فراکسیون ولایی مجلس بیانیه ای علیه پیوستن ایران به کنوانسیون تأمین مالی تروریسم صادر کرد

راديو فردا:

فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه ای علیه پیوستن ایران به کنوانسیون تامین منابع مالی تروریسم از دولت خواست از تصویب لایحه مربوط به این موضوع خودداری کند.

در این بیانیه با تایید بر اینکه این کنوانسیون از طرف بیشتر کشورهای جهان پذیرفته شده تصویب آن در مجلس برای ایران خطرناک توصیف شده است. نویسندگان بیانیه نگرانی خود از قطع کمکهای مالی جمهوری اسلامی به حزب الله لبنان، حماس، انصارالله یمن، حشد الشعبی عراق و دیگر گروههای اسلامگرای منطقه بیان کرده اند.

کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، یکی از پیمان‌نامه‌های سازمان ملل است که با هدف تشویق دولت‌ها و همکاری بین کشورها برای قطع منابع مالی گروه‌هایی که تروریستی توصیف می‌شوند، در سال ۱۹۹۹ تصویب شد. تاکنون ۱۸۷ کشور جهان به این کنوانسیون پیوسته‌اند.

گروه ویژه اقدام مالی تا کنون محدودیتهایی را که در دوران تحریمها علیه ایران وضع شده بود به حالت تعلیق درآورده ولی در عین حال از دولت جمهوری خواسته است قوانین مربوط به آنرا تصویب و اجرا کند.

اصولگرایان در ایران بارها نگرانی خود از از پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیونهای جهانی مبارزه با پولشویی و تامین منابع مالی تروریسم ابراز کرده اند.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد