کمبود ١٠٠ هزار پرستار در ایران / بسیاری از پرستاران به دلیل کمبود بودجه بیمارستان‌ها بیکار هستند

قائم مقام سازمان نظام پرستاری با بیان اینکه متاسفانه علی‌رغم کمبود نیروی پرستاری که وجود دارد، بیمارستان‌ها حتی قادر به جذب نیروی طرحی هم نیستند، اعلم کرد: در حال حاضر بسیاری از پرستاران فارغ التحصیل به دلیل ناتوانی بیمارستان‌ها در جذب نیرو بیکار هستند.

محمدرضا شریفی مقدم در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری آنا با توجه به کمبود پرستار در کشور، گفت: برای تخمین میزان نیروی پرستاری مورد نیاز، روش‌های متعددی به کار می‌رود که از جمله این روش‌ها محاسبه تعداد پرستار نسبت به کل جمعیت کشور است. در این میانگین به ازای هر 1000 نفر جمعیت باید 3 کادر پرستاری وجود داشته باشد تا مردم بتوانند از حداقل خدمات سلامت بهره‌مند شوند.

وی افزود: با توجه به این شاخص، کشور ما با کمبود 100 هزار پرستار مواجه است و باید برای ارائه خدمات مطلوب، این کمبود را برطرف کند.

قائم مقام سازمان نظام پرستاری در ادامه محاسبه تعداد پرستار به نسبت تخت‌های بیمارستانی را از دیگر شاخص‌های سنجش دانست و یادآور شد: در این شاخص باید به ازاری هر تخت 1.8 پرستار در بیمارستان حضور داشته باشد یعنی اگر کشوری 1000 تخت بیمارستانی داشته باشد باید 1800 پرستار داشته باشد.

وی افزود: در حال حاضر این شاخص در کشور ما در برخی استان‌ها 1 الی 1.1 و در برخی استان‌های دیگر 0.9 است.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد