محکومیت نقض حقوق‌بشر در ایران توسط پارلمان اروپا

پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه‌یی ضمن یادآوری مواضع این پارلمان در قبال نقض حقوق‌بشر در ایران و تمدید تحریم‌های حقوق‌بشری اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی در ۱۲آوریل ۲۰۱۸و با ذکر نمونه‌هایی از بازداشت شهروندان دو تابعیتی توسط رژیم، اعلام کرد:

ایران هم‌چنان به زندانی‌کردن فعالان جامعه مدنی، مدافعان حقوق‌بشر، فعالان محیط‌زیست و فعالان سیاسی ادامه می‌دهد و اخیراً این دستگیریها را افزایش داده است؛ مدافعان حقوق‌بشر، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی به‌خاطر اقدامات صلح‌آمیز خود فعالانه مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند؛ شهروندان دو تابعیتی بازداشت‌شده در ایران همیشه به وکیل و محاکمه منصفانه دسترسی نداشته‌اند؛ چندین زندانی سیاسی به (اتهامات) امنیت ملی از عدم دسترسی کافی به مراقبت‌های پزشکی طی بازداشت رنج برده‌اند که با پیامدهای جدی همراه بوده است.

محکومیت نقض حقوق‌بشر در ایران - فراخوانها و مواضع پارلمان اروپا
قطعنامه پارلمان اروپا، فراخوانها و مواضع این پارلمان از جمله موارد زیر را مورد تأکید قرار داده است:

محکومیت تداوم بازداشت شهروندان دو تابعیتی توسط حکومت آخوندی و فراخوان به آزادی فوری و بی‌قید و شرط آنها
فراخوان به رژیم برای رعایت حقوق متهمان
محکومیت شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه طی بازجویی‌ها
فراخوان به آزادی تمامی مدافعان حقوق‌بشر محبوس در ایران و توقف هر گونه اعمال ارعاب علیه آنها
فراخوان به رژیم برای تضمین سفر و بازدید گزارشگر ویژه آتی ملل‌متحد در مورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد