آلمان رژیم ایران را به جاسوسی علیه دفاتر دولتی‌ در برلین متهم کرد

یک آژانس اطلاعاتی آلمان گفته است، رژیم ایران دست به فعالیت‌های جاسوسی علیه دفاتر دولتی این کشور در برلین زده و تلاش کرده تا در باره مخالفان رژیم تهران در آلمان اطلاعاتی کسب کند.

به گزارش «فاکس نیوز» (طرفدار ترامپ) رژیم ایران برای ىسترسی به تجهیزات و سلاح‌های کشتار جمعی و ابزار حمل موشک‌ نیز تلاش کرده است.

این گزارش اقدامات رژیم تهران را به اقدامات پاکستان و سوریه برای دسترسی به سلاح‌های کشتار جمعی که قبلا به آن دست زده بودند، تشبیه کرده است.

بر اساس این گزارش، بیشتر اقدامات و فعالیت‌های ایران در جنوب آلمان یعنی جایی که تکنولوژی‌ پیشرفته و شرکت‌های مهندسی قرار دارند، متمرکز شده بود.

گزارش آژانس اطلاعاتی آلمان نشان می‌دهد که فعالیت‌های رژیم تهران بر تلاش برای دستیابی به نرم‌افزارهای آلمانی، تکنولوژی‌ دستگاه‌های اندازه‌گیری و تجهیزات پیشرفته که برای برنامه‌های موشکی مورد استفاده است، متمرکز بود.

سازمان اطلاعاتی آلمان در این گزارش آورده است: «رژیم ایران همچنین به فعالیت‌های جاسوسی برای کسب اطلاعات در باره مخالفان رژیم ایران در آلمان دست زده است».

در این گزارش که ۲۴ مه ۲۰۱۸ منتشر شد، آمده است که روابط تیره کنونی رژیم ایران با آمریکا و دولت‌های غربی در مورد برنامه اتمی تهران منجر به افزایش فعالیت‌های اطلاعاتی و جاسوسی این کشور شده است.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد