در همين رابطه


کمیسیون امنیت ملی مجلس لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را با هشت شرط تصویب کرد

لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، در جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون امنیت ملی مجلس تصویب شد.

به گزارش راديو فردا به نقل از خبرگزاری دولتی ایرنا، کمال دهقانی فیروزآبادی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اعلام این خبر افزود:« این لایحه با تعیین هشت شرط از سوی ایران در کمیسیون تصویب شد و همچنین اعلامیه تفسیری از سوی دولت در مورد این لایحه به کمیسیون ارائه شد که آن نیز به تصویب رسید».

لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یکشنبه این هفته در جلسه فوق العاده کمیسیون امنیت ملی بررسی شد اما به دلیل آبستراکسیون (نصاب شکنی) تعدادی از نمایندگان، جلسه از حد نصاب افتاد و رای گیری به سه‌شنبه موکول شد.

کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، یکی از پیمان‌نامه‌های سازمان ملل متحد است که با هدف تشویق دولت‌ها و همکاری بین کشورها برای قطع منابع مالی گروه‌هایی که تروریستی توصیف می‌شود، در سال ۱۹۹۹ میلادی تصویب شد. تاکنون ۱۸۷ کشور جهان به این کنوانسیون پیوسته‌اند.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد