اطلاعات.نت
 

رتبه ۱۴۰ ایران در شاخص شکاف جنسیتی در میان ۱۴۴ کشور


  مدیرکل بین‌الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری :
* ایران در شاخص شکاف جنسیتی در میان ۱۴۴ کشور دارای رتبه ۱۴۰ است.

* به کارگیری زنان در سطوح مدیریتی میانی در آینده نزدیک فرصت را برای حضور زنان در مناصب بالاتر همچون موقعیت وزارتی و مجلس که نقش مهمی در ارتقای شاخص مشارکت سیاسی زنان دارد، فراهم خواهد کرد.

* در جامعه جهانی سه کشور ایران ، ترکیه و عربستان درخاورمیانه تعین کننده هستند؛ همچنین موضوع فرهنگ اسلامی در همه سیاست‌گذاری‌های آنها محوریت دارد، به همین دلیل بیش از سایر کشورهای غرب آسیا و خاورمیانه مورد توجه جامعه جهانی قرار می گیرند./ایسنا

 news@ettelaat.net - http://ettelaat.net

توجه:استفاه از مطالب اطلاعات.نت با ذكر ماخذ آزاد می باشد!

Copyright © 1999-2018 Ettelaat.net All Rights Reserved
اطلاعات.نت
به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست