فاطمه سعیدی: در حال پیگیری اخراج اساتید از دانشگاه آزاد هستیم

فاطمه سعیدی در گفت و گو با خبرنگار جماران ، درباره اخراج برخی اساتید به نام از دانشگاه آزاد، گفت: در حال پیگیری موضوع هستیم.

وی در ادامه تاکید کرد: تاکنون جزئیات مساله برای ما مشخص نشده است اما آن را پیگیری می کنم و نتیجه قطعی درباره آن را اعلام خواهم کرد.

روز گذشته، صادق زیباکلام در گفت و گو با اعتمادآنلاین اعلام کرد از دانشگاه آزاد اخراج شده است. فرهاد رهبر؛ رئیس دانشگاه آزاد نیز صبح امروز در نشستی با معاونان فرهنگی دانشگاه آزاد اعلام کرد: «هر استادی که بخواهد خدشه ای به دین، قرآن و پیغمبر وارد کند را لحظه ای تحمل نمی کنیم» که به نظر می رسد تلویحا اخراج اساتید را تایید و از آن دفاع کرده است.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد