آغاز تدارکات جمهوری اسلامی برای ایجاد ناوگان اتمی

ایران در آینده نزدیک ساخت راکتورهای اتمی برای ناوها و کشتی ها را آغاز خواهد کرد.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از سایت Defence Talk، تهران طرح های خود برای ساخت رآکتور برای ناوها و زیردریایی ها را به آژانس بین المللی انرژی اتمی اطلاع داده است.

ایران در ماه ژانویه قصد خود برای ساخت رآکتور اتمی را به آژانس اطلاع داده اما فقط حالا این خبر منتشرشده است.

برنامه هسته ای جمهوری اسلامی برای ایجاد چرخه کامل سوخت هسته ای متشکل از کارخانه های تبدیل و غنی سازی اورانیوم و نیروگاه های اتمی از اواخر سالهای 80 قرن بیستم میلادی اجرا می شود و اکنون ایران دارای هشت تاسیسات هسته ای از جمله نیروگاه اتمی بوشهر و سایت غنی سازی اورانیوم در فردو است.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد