در همين رابطه


معاون قوه قضاییه: آسیب های اجتماعی در ۲۰سال اخیر کشور را فراگرفته است، حداقل ۲۰ سال زمان نیاز داریم تا به شرایط ۲۰ سال قبل برگردیم

محمد باقر الفت،معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه روز چهارشنبه در سومین جشنواره تقدیر از آثار راه یافته به سی و ششمین جشنواره فیلم فجر با رویکرد پیگیری افزود: 20 سال است به موضوعات آسیب های اجتماعی کم توجهی شده است.

وی اضافه کرد: علاوه بر کم توجهی ها؛ برخی از موضوعات مانند تغییرات سیاسی ، اجتماعی ، جنگ تحمیلی و تحریم ها سبب افزایش آسیب های اجتماعی به 50 نوع شده است.

الفت با بیان این که تا دو ، سه سال گذشته اصلا امکان صحبت درباره آسیب های اجتماعی در کشور وجود نداشت، افزود: کم توجهی مدیران، میزان آسیب های اجتماعی را به این حد رسانده است.

وی با اشاره به این که بحران هویت، بیکاری و فرسایش اجتماعی، سبب آسیب اجتماعی می شود ، اضافه کرد: ایراد گرفتن های غیر تخصصی، سبب کاهش سرمایه اجتماعی کشور شده است.

وی اضافه کرد: تا دو تا سه سال گذشته براحتی نمی‌توانستیم درباره آسیب‌ها حرف بزنیم اما با ورود رهبری، باعث شده دور هم جمع شویم و به فکر راه چاره باشیم.

معاون رییس قوه‌ قضاییه ادامه داد: امیدواریم در مرحله اجرا موفق باشیم اما ۲۰ سال از آسیب‌ها غفلت کردیم و حداقل ۲۰ سال زمان نیاز داریم تا به شرایط ۲۰ سال قبل برگردیم؛ بنابراین به یک تلاش مضاعف نیاز داریم.

الفت تصریح کرد: آسیب‌ها متوجه یک جامعه ۸۰ میلیون نفری شده است و باید به این ۸۰ میلیون بگوییم که آسیب‌دیده شده‌اند. ما فکر می‌کنیم خودمان دچار آسیب نشدیم و این موضوعات فقط متوجه دیگران است اما واقعیت این نیست و آسیب وقتی بیاید، همه را آلوده می‌کند.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد