در همين رابطه


صادق لاریجانی: کسانی (حسن روحانی) که می‌گویند اسلامی کردن علوم شکست خورده مبنایی برای حرفشان ندارند

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه در جلسه مسئولان عالی قضایی بدون اشاره مستقیم به اظهارات حسن روحانی درباره اینکه ایران در اسلامی کردن علوم شکست خورده است، گفت: "کسانی که می‌گویند پروژه اسلامی کردن علوم در کشور شکست خورده است باید پرسید که شما چقدر در این زمینه تحقیق کرده اید و از مباحث مربوط به این حوزه چقدر اطلاع دارید؟

اینکه گفته می‌شود اسلامی کردن علوم امر محالی است و علم و ارزش و ایدئولوژی ارتباطی با هم ندارند یک سخن قرن هجدهمی است"

به گزارش بی بی سی، لاریجانی همچنین تاکید کرد این سخنان درباره شکست خوردن اسلامی کردن علوم مبنایی ندارد.

این در حالی است که حسن روحانی، از تلاش برای اسلامی کردن علوم در ایران انتقاد کرده و گفته است منابع زیادی صرف این کار شده، "اما حاصلی به دست نیاوردند."

روحانی در جشنواره خوارزمی، برنامه‌ای علمی در ایران، گفت "عده‌ای" در ایران خواسته‌اند علوم را به دینی و ضددینی تقسیم کنند و یا آنکه دلایلی بیاورند که ریشه همه علوم در اسلام است، درحالی که "علم، علم است و به نوع تفکر و ایدئولوژی وصل نمی‌شود."
Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد