در همين رابطه


نایب رئیس یکی از کمیسیون‌های مجلس ایران می گوید نمایندگان در تصمیمگیری ۷۰ درصد بودجه کشور دخیل نیستند

راديو فردا:
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ایران می‌گوید تنها «یک سوم» از بودجه کل کشور در مجلس بررسی می‌شود و نمایندگان مردم٬ به گفته او امکان دادن رای به ۷۰ درصد بودجه را ندارند.

محمدرضا بادامچی پس از انتشار این پیام در شبکه اجتماعی توییتر همچنین از پایان بررسی لایحه بودجه سال ۹۷ و ارسال آن به شورای نگهبان خبر داده است.

این نماینده درباره نهاد یا نهادهای تصمیم‌گیرنده درباره دو‌ سوم دیگر بودجه کشور٬ توضیحی نداده اما افزوده بخش اعظم بودجه که نمایندگان مشارکتی در تعیین آن ندارند عمدتا شامل منابع و مصارف شرکت‌های بزرگ دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها است. محمدرضا بادامچی افزوده است که چون مجلس نظارتی بر این نهادها ندارد غیرشفاف عمل می‌کنند.

حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، در آذرماه امسال لایحه بودجه سال ۹۷ را به مجلس تقدیم کرد و آن را متفاوت از بودجه سال‌های گذشته و تبلور آنچه در انتخابات وعده‌ داده بود دانست.

او در دی‌ماه هم در نشستی با روسای کمیسیون‌های مجلس گفت که نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به‌دلیل مسائلی که به گفته او در اختیار دولت نیست، از دست می‌رود.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد