بازداشت پرسشگران موسسه نظرسنجی

نیروهای امنیتی در ایران چند پرسشگر یک موسسه پژوهشی رسمی را که درباره اعتراضات دی ماه در ایران نظرسنجی کرده‌ است بازداشت کرده‌اند. نتایج این نظرسنجی که به تازگی منتشر شده نشان می‌دهد بیش از هفتاد درصد مردم نسبت به شرایط کشور ناراضی هستند، ۶۹ درصد مشکلات اقتصادی را دلیل اصلی اعتراضات دانسته‌اند و ۳۷.۵ درصد شرکت کنندگان اعتقاد دارند اعتراضات ادامه خواهد یافت.

به گزارش کمپین حقوق بشر در ایران، در نشستی پیرامون نتایج نظرسنجی‌ها درباره اعتراضات دی ماه ۹۶ در ایران که روز هیجده بهمن ماه در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد، پژوهشگران این مرکز که اغلب از اصلاح‌طلبان حکومتی محسوب می‌شوند، نظرسنجی‌های سه موسسه «مرکز مطالعات بینالمللی و امنیت مریلند»، «خرد و جامعه» و «ایسپا» را بررسی کردند، نتایج ایسپا به دلیل سابقه این مرکز در برگزاری نظرسنجی و داشتن دفتر در اغلب شهرهای ایران بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

محمد آقاسی رییس مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در این نشست انجام این نظرسنجی درباره اعتراضات دی ماه ایران را سخت توصیف کرد چرا که تعدادی از پرسشگران حین نظرسنجی از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی بازداشت شده‌اند. محمد آقاسی گفت: «انجام نظرسنجی درباره اعتراضات اخیر به نسبت نظرسنجی‌هایی که در ایام انتخابات انجام می‌شد، در این ایام شاهد دستگیری برخی پرسشگران مرکز بودیم، معمولا نظرسنجی‌ طرح‌های ملی مانند بررسی اعتراضات دی ماه ۹۶ در دو روز انجام می‌شود، اما این طرح با وجود سختی‌هایی مثل بازداشت پژوهشگران در برخی شهرها طولانی‌تر شد.»

محمد آقاسی درباره نهاد بازداشت کننده پرسشگران این موسسه، اتهامات و وضعیت کنونی آنان توضیح بیشتری نداده است. موضوعی که بازداشت پرسشگران موسسه ایسپا را سوال برانگیز می‌کند این است که ایسپا یکی از مراکز وابسته به جهاددانشگاهی و شورای عالی انقلاب فرهنگی است که از سال ۱۳۸۰ با مجوز رسمی فعالیت می‌کند و در اکثر شهرهای مهم ایران دفتر فعال دارد.

بر أساس یکی از مهم‌ترین یافته‌های این نظرسنجی ۷۴.۸ درصد از شرکت کنندگان در مقابل این پرسش که آیا از شرایط کشور رضایت دارید، پاسخ منفی داده‌اند و تنها ۲۵ درصد شرکت کنندگان از شرایط کشور ابراز رضایت کرده‌اند.

شصت درصد از پاسخ دهندگان به نظرسنجی‌ نیز معتقد بودند که تعداد افراد شرکت کننده در اعتراضات متوسط و زیاد بوده است و ۳۷.۵ درصد از آنان فکر می‌کنند اعتراضات ادامه خواهد یافت، همچنین ۶۹ درصد از مشارکت‌کنندگان در نظرسنجی بهبود وضعیت اقتصادی و فضای کسب و کار، ۳۰ درصد اعتراض به فساد مالی، ۲۰.۶ درصد بی‌عدالتی، ۱۳.۵ درصد قطع حمایت از برخی کشورها مانند سوریه و فلسطین، ۹.۷ درصد آزادی بیان و ۲.۳ درصد رفع حصر رهبران جنبش سبز راخواسته اصلی شرکت‌کنندگان در تجمعات اعلام کرده‌اند.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد