تکرار «۷۴ درصد» پس از ۱۵ سال ,صدایی که شنیده نشد؛ صدایی که شنیده نمی‌شود

زیتون-سینا پاکزاد:
۱۵ سال پیش عباس عبدی، حسین قاضیان، بهروز گرانپایه و یکی از دبیران خبرگزاری ایرنا تنها به دلیل انتشار یک نظرسنجی مبنی بر این‌که ۷۴ درصد مردم ایران طرفدار مذاکره با آمریکا هستند، بازداشت شدند. تجمع‌های اعتراضی دی‌ماه اما سبب شده مرکزتحقیقات استراتژیک نهاد ریاست جمهوری ایران نشستی برگزار و اعلام کند براساس نتایج یک نظرسنجی همان میزان یعنی ۷۴ و هشت دهم درصد از شرایط کشور ناراضی هستند.

هرچند ممکن است بخش‌هایی از این نظرسنجی محرمانه مانده و یا برخی از ۴۵۰۰ نفر شرکت‌کننده در نظر‌سنجی، ملاحظاتی برای بیان نظر خود داشته باشند اما حتی آمارهای رسمی منتشر شده نیز حکایت از وضعیت نامناسب مقامات جمهوری اسلامی در افکار عمومی دارد.

براساس نظر سنجی مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران، ایسپا، ۴۰ درصد شرکت‌کنندگان مخاطب اعتراض‌های دی ماه را دولت، ۳۴ و هفت دهم درصد کل نظام جمهوری اسلامی و بیش از ۹ درصد نیز روحانیت دانسته‌اند.

۶۹ درصد از شرکت‌کنندگان وضعیت اقتصادی، ۳۰ درصد فساد مالی، ۲۰ و شش دهم درصد بی عدالتی، ۱۳ و نیم درصد دخالت ایران در سوریه و فلسطین، ۹ و هفت دهم درصد آزادی بیان و ۲ و سه دهم درصد حصر رهبران جنبش سبز را خواسته اصلی معترضان خوانده‌اند.

به این ترتیب ۲۵ و نیم درصد از معترضان به طور مشخص به سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی اعتراض شدید دارند. اما این بخش از نظرسنجی ممکن است برای نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی غنیمت باشد، چرا که آنان تاکید دارند اعتراض‌های دی ماه تنها ریشه اقتصادی داشته و مخاطب آن هم دولت بوده است؛ موضوعی که حسن روحانی بارها آن را رد کرده و تاکید کرده که معترضان مطالبات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی هم داشته‌اند.

حسام‌الدین آشنا، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، در نشست بیان نتایج این نظر سنجی براساس تحقیقات میدانی این مرکز اعلام کرد که «مردم به راحتی تفکیکی میان دولت و نظام قائل نیستند» و نمی‌توان گفت که «دولت ناکارآمد است اما نظام دارای مشروعیت است».

او تاکید کرد که اعتراض‌های دی‌ماه اگر چه «مهر اقتصادی خورده» اما لایه زیرین آن سیاسی و اجتماعی است، همان‌گونه که شعارهای معترضان نیز سیاسی و اجتماعی بوده است.

به جز ساعات ابتدایی تجمع هفتم دی ماه درمشهد که تجمعات بعدی را دومینو وار به وجود آورد،شعارهای معترضان علیه همه مقامات جمهوری اسلامی و در مواردی در جهت تغییر کل نظام بود.

از میان ۷۴ و هشت دهم درصدی که از شرایط کشور ناراضی هستند، ۴۸ درصد اعلام کرده‌اند که در هیچ شرایطی در تجمعات شرکت نمی‌کنند.

از این میان اما تنها ۱۰ و سه دهم درصد زیر سئوال نرفتن نظام جمهوری اسلامی و ۲۳.۷ درصد نیز«جلوگیری از سوءاستفاده بیگانگان» را دلیل شرکت نکردن در تجمعات اعلام کرده‌اند.

۳۱ درصد اما گویا هیچ امیدی ندارند و شرکت در تجمعات را بی‌فایده می‌دانند، ۲۶ درصد «از هرج و مرج و ناامنی در هراس هستند» را علت عدم تمایل خود به مشارکت در تجمعات اعلام کردند.

۱۲ و دو دهم درصد تجارت قبلی مانند اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ را دلیل شرکت نکردن در تجمعات اعلام کرده‌اند که می تواند اشاره به بازداشت خودشان و یا نزدیکانشان در آن سال داشته باشد.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد