در همين رابطه


وزارت خارجه سوئد در پی قطعی شدن حکم اعدام احمدرضا جلالی، سفیر ایران را احضار کرد

امروز مارگوت والستروم، وزیر امورخارجه سوئد، در یادداشتی نوشت که در پی قطعی شدن حکم اعدام احمدرضا جلالی، سفیر ایران را احضار کرده است.

آقای جلالی که در زمینه پزشکی بحران تخصص دارد در آوریل ۲۰۱۶ به دعوت دانشگاه‌های تهران و شیراز برای برگزاری یک کارگاه مدیریت بحران به ایران سفر کرد و دستگیر شد.

حدود دو ماه بعد از بازداشت، عفو بین‌الملل بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن آمده بود ماموران وزارت اطلاعات آقای جلالی را روز ۲۵ آوریل، سه روز پیش از ترک ایران به مقصد سوئد، بازداشت کرده‌اند.

به نوشته عفو بین الملل خانواده آقای جلالی ده روز از وضعیت او بی‌اطلاع بودند تا اینکه به او اجازه داده شد تلفنی با آنها تماس بگیرد.

به گزارش عفو بین‌الملل احمدرضا جلالی یک هفته در مکانی نامعلوم نگهداری شده و بعد به بند ۲۰۹ زندان اوین انتقال یافته بود.

در آن زمان گفته شد که وکیل آقای جلالی به جزئیات پرونده دسترسی نداشته و برای "اعتراف" به جاسوسی برای "دولت متخاصم" تحت فشار شدید قرار گرفته و وقتی از اعتراف خودداری کرده به او گفته شده با اتهام "محاربه" که مجازات مرگ دارد روبرو خواهد شد.

فیلیپ لوتر مدیر تحقیقات خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین الملل گفت: "احمدرضا جلالی بعد از یک محاکمه به شدت غیرمنصفانه به اعدام محکوم شده که نه فقط ثبات قدم مقام های ایرانی در استفاده از مجازات اعدام، بلکه نگاه کاملا حقارت آمیز آنها به قانون را نشان می دهد."


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد