اظهارنامه یک درویش محروم از تحصیل

خبرگزاری هرانا :
زهرا قلندری‌نژاد، از دراویش گنابادی محروم از تحصیل ساکن بندرعباس طی نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس دانشگاه آزاد بندرعباس خواستار پاسخگویی رسمی این نهاد از جمله ارائه دلایل و مستنداتی که منجر به محرومیت تحصیلی وی شده است شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مجذوبان نور، زهرا قلندری‌نژاد که پیش‌تر بدون اطلاع قبلی درحالی که نیمی از امتحانات ترم خود را گذرانده بود، دستور شفاهی اخراج از دانشگاه و ممنوعیت ادامه تحصیلش به وی اعلام شده بود، پس از آنکه مسئولین دانشگاه از ارائه مستندات قانونی مبنی بر حکم اخراج این درویش گنابادی سر باز زدند، خطاب به ریاست دانشگاه آزاد بندرعباس اظهارنامه رسمی ارسال کرد.

به موجب این اظهار نامه، ریاست دانشگاه موظف است که مستندات و دلایل قانونی اخراج این درویش را ظرف مدت ۴۸ ساعت ابلاغ و یا موجبات بازگشت وی را به تحصیل فراهم کند.

گفتنی است ظرف یک سال گذشته موجی از دانشجویان و اساتید درویش از تحصیل و تدریس محروم و یا برای اخذ تعهدنامه دعوت شده اند.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد