نامه سعید منتظری: محسنی اژه ای به دلیل کبر سن و آلزایمر و سرکوبگری، دروغ های بسیاری درباره آیت الله منتظری گفته است. پدرم پس از رفع حصر هرگز او را نپذیرفت

کلمه

متن این نامه را با هم می‌خوانیم:

به نام خداوند عادل و منتقم

کلیپی کوتاه از آقای محسنی اژه ای توسط گروهی به نام «مستند‌ساز قائم مقام» منتشر شده که در آن ادعا گردیده است: «در سال ٨١ پس از بازداشت سعید منتظری و دیگران، او به مسائلی مانند جعل سند اعتراف کرد که در دفعات بازداشت قبلی آنها را به عهده نگرفته بود و…».

اخیراً گروهی که خاستگاه و آبشخور افکار و آمالشان «معجزۀ هزارۀ سوم» و «جبهۀ پایداری» بوده و با بلندگوی «رمز عبور» ماهیت‌شان هویدا گشت، با بودجۀ نهادهای امنیتی نهال‌شان پرورش پیدا کرد و «تدلیسی» به نام «مستند قائم مقام» ساختند؛ و امروزه در ادامۀ همین پروژه، سایت و رسانه ای به همین نام را حساب شده و با پشتوانه ای قوی دائر نمودند. اینها به واژه ها هم رحم نکردند و با نهادن نام «مستند» بر دروغ‌ها و جعلیات خود خواستند که آن را موجّه نشان دهند و با اضافه کردن وصف «روایت بدون سانسور» هم آن را تحکیم بخشند، اما گویا آفتاب حقیقت در پشت ابرهای دروغ و تزویر نمی‌ماند و همه چیز دست به دست هم داده تا مشت آن‌ها را باز کند و هر روز خطا و خلافی از آنها سر می‌زند تا نشان دهد عیار مستند بودن‌شان چقدر است.

مستند‌سازان با طناب کسانی در چاه می‌روند که اکثر آنان در چهل سال گذشته کارنامه‌ای جز سرکوب، دستگیری، زندانی و اعدام کردن ندارند. تازه‌ترین خطای آنها پخش کلیپی از آقای محسنی اژه‌ای است که ایشان فقط در عرض چند دقیقه، چند خلاف واقع و دروغ بیّن و آشکار بر زبان آورده، و از همین جا می‌توان به اعتبار بقیۀ ادعاها و رفتارهای این حضرات و احکامی که علیه دیگران صادر می‌کنند پی برد.

گرچه عقل سلیم حکم می‌کند که در قبال ادعاهای بی‌اساسی که نزدیک به سی سال است از زمان وزارت آقای ری‌شهری به بعد مکرراً در کتاب‌ها و نشریات رانتی‌شان منتشر کرده‌اند و اخیراً هم آقای محسنی اژه‌ای در کلیپ منتشر شده‌اش توسط مستندسازان، همان‌ها را بر زبان رانده، سکوت اختیار کنم و پاسخ به آنها را به «یوم تبلی السرائر» واگذارم و استیصال و پای در گل ماندن‌شان را در قبال مردم مظلوم و ستم کشیده ایران به تماشا نشینم؛ اما دربارۀ این مورد که مربوط به اینجانب است برای ثبت در تاریخ و روشن شدن افکار عمومی اعلام می‌دارم که:

اولاً در تمام مدت ٣٢۵ روز زندان انفرادی در سلول‌های تنگ و تاریک ادارۀ اطلاعات قم و زندان ۵٩ سپاه پاسداران و بند ٢۴٠ زندان اوین، علیرغم سؤالات و مشاجرات بی حدّ و حصر دربارۀ موضوعات متفاوت، اصلاً و ابداً چنین سؤال و جوابی که مورد ادعای آقای اژه ای می‌باشد برای اینجانب پیش نیامد و ادعای ایشان خلاف واقع است؛

ثانیاً اینکه بیان کردند که برادر بزرگوارم نیز در آن ایام دستگیر شده اند اصلاٌ و ابداً چنین مسئله ای نبوده است؛

ثالثاً در اظهارات آقای اژه ای به نحوی به شنونده القاء می‌شود که گویا بعد از رفع حصر مکرراً به حضور آیت الله منتظری رسیده است، درحالی که در آن زمان علیرغم اصرار ایشان چنین ملاقاتی صورت نگرفت و پدرم حاضر به پذیرفتن وی نشدند؛

رابعاً بازداشت اینجانب در سال ٧٩ بوده است نه سال ٨١، و در ضمن فقط همین یکبار بوده نه آنگونه که مشارالیه با لفظ «دفعات بازداشت قبلی» بیان می‌کند.

البته حمل به صحّت اظهارات آقای اژه‌ای مشغولیات فراوان و کبر سن و احتمال آلزایمر ایشان است که در جای جای صحبت چند دقیقه‌ای و در طریقه صحبت‌شان بخوبی نمایان است؛ و از جمله اینکه علاوه بر موارد قبل، شغل همکار و همفکر خودشان آقای درّی را هم به یاد نیاوردند و مابقی قضایا هم به همین روال.

در پایان از حضرات مستندساز که به سبب نورچشمی بودن و حسب موقعیت شغلی‌شان به همۀ اسناد و مدارک و صفحات بازجوئی‌های افراد دسترسی دارند و همچنین از آقای محسنی اژه ای که تشکیلات قضا با همۀ اعوجاجاتش سال‌هاست بر مدار سلیقۀ ایشان می‌چرخد، تقاضامندم متن اعترافات ادعایی را برای تنویر افکار عمومی منتشر نمایند.

والسلام علی من اتبع الهدی.

یازدهم بهمن ١٣٩۶ – سعید منتظری


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد