فاطمه دانشور، عضو پیشین شورای شهر تهران: در قم و مشهد مکان‌های تن فروشی بسیار زیاد است

* آمار کودکان متولد خارج از نکاح تکان دهنده است.تنها در مورد 600 کودک خارج از نکاح به من مراجعه شده است. بسیاری هم به من مراجعه نمی‌کنند. آمار کودکان بدون شناسنامه از چند میلیون هم بیشتر است. کودکانی که به علت تابعیت پدر خارجی و ... تاکنون نتوانسته‌اند شناسنامه بگیرند.»

* این دسته از کودکان عمدتا حاصل تن فروشی زنان بی خانمان، کارتن خواب و دختران فراری هستند

* در قم و مشهد مکان‌های تن فروشی بسیار زیاد است. بر اساس آمارها بیشترین این عمل به کرج، تهران، مشهد و ورامین اختصاص یافته است.

* بی‌شک تعدادی از این کودکان دارای بیماری HIVهستند و عمدتا معتاد متولد می‌شوند که احتیاج به سم‌زدایی و مراقبت دارند. اگر مادر ابتلا به HIV باشد کودک هم با این بیماری متولد می‌شود. طرح تحول سلامت در شناسایی و کنترل این کودکان تا حد بالایی کمک کرده اما باز هم با موفقیت صد در صدی فاصله دارد.»/ برنا

* عضو پیشین شورای شهر تهران: در قم و مشهد مکان‌های تن فروشی بسیار زیاد است


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد