جعفر پناهی: به من، اَنگ جاسوسی نزنید

بعد از پذیرفته شدن «سه رخ» آخرین ساخته‌ی جعفر پناهی در بخش اصلی و مسابقه جشنواره کن واکنش‌ها به این کارگردان سینما متفاوت بود.

برخی در حمایت از جعفر پناهی و حضور او در جشنواره، به مقامات نامه نوشته و این موضوع را افتخاری برای ایران دانستند و برخی او را مورد سرزنش قرار دادند.

در این بین روزنامه کیهان بیش از همه و به عناوین مختلف جعفر پناهی را مورد حمله قرار داد. «لیلا حاتمی و الیور استون» عنوان آخرین یادداشت پناهی است که کیهان به آن تاخت و البته این بار بی‌پاسخ نماند.

جعفر پناهی در پست اینستاگرامی‌اش به رویه‌ی کیهان در تخریب هنرمندان واکنش نشان داد.Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد