لیلا فروهر - باز آمدم

ای عاشقان , ای عاشقان من خاک را گوهر کنم .... وی مطربان , وی مطربان دف شما پر زر کنم

باز آمدم , باز آمدم , از پیش آن یار آمدم .... در من نگر , در من نگر , بهر تو غمخوار آمدم

شاد آمدم , شاد آمدم , از جمله آزاد آمدم .... چندین هزاران سال شد تا من بگفتار آمدم

آنجا روم , آنجا روم , بالا بدم بالا روم .... بازم رهان , بازم رهان کاینجا بزنهار آمدم

من مرغ لاهوتی بدم , دیدی که ناسوتی شدم .... دامش ندیدم ناگهان در وی گرفتار آمدم

من نور پاکم ای پسر , نه مشت خاکم مختصر .... آخر صدف من نیستم , من در شهوار آمدم

ما را بچشم سر مبین , ما را بچشم سر ببین .... آنجا بیا , ما را ببین کاینجا سبکسار آمدم

از چار مادر برترم وز هفت آبا نیز هم .... من گوهر کانی بدم کاینجا بدیدار آمدم

یارم به بازار آمدست , چالاک و هشیار آمدست .... ورنه ببازارم چه کار ویرا طلب کار آمدم

ای شمس تبریزی , نظر در کل عالم کی کنی .... کندر بیابان فنا جان و دل افکار آمدم