سیاه و سفید (تقدیم به نسرین ستوده) / شعری از غزال مرادی

مدرسه فمینیستی:
غزال مرادی، شاعر جوان کشورمان، شعری با عنوان سیاه و سفید سروده که آن را به نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق زنان، تقدیم کرده است و ما در مدرسه فمینیستی این شعر را به مناسبت سالگرد تولد 49 سالگی نسرین ستوده منتشر می کنیم:


سیاه و سفید

آب از سرمان گذشته

كه سكوت كرده ايم

تا ستاره ها سهم بچه ها باشد

از مادرشان

دست‌هاي كوچكشان

تنها غصه ها را در آغوش بگيرد

زندگي

برداشت آزادي است

از فيلمي سياه وسفيد

ماهياني كه خلاف آب رفتند

و بازمانده شان را

تنها از صخره‌ها شناختيم

تن ها پاره و كبود

تن ها سياه و سفيد

تن ها تن نداده به ...


كات !

لطفاَ تمامش كنيد

قصه ي شب راديو

جاي لالايي مادرشان را نمي گيرد

مادر گفته بود

به ستاره ها كه نگاه كني

شب تمام مي شود

بچه‌ها زودتر بايد بخوابند

Copyright © 1999-2018 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد