به سايت اطلاعات.نت
خوش آمديد
 

 صفحه اول | روزنامه ها | گروهاي سياسی| ادب و هنر | راديو | موسيقی | تلويزيون | فايل هاي صوتی
وب لاگها
| كامپيوتر | مقالات مذهبی | ورزشی |  تاريخ وفرهنگ| تماس با ما  | بایگانی

نه شرقی نه غربی, نه تازی شدن را                براي  تو ای بوم بر دوست دارم


 

چاپ خبر  

 

این منم کوروش


 این منم کوروش
پسر ماندانا و کمبوجیه

پادشاه جهان
پادشاه پهناورترین سرزمین های آدمی

از بلندی های پارسوماش تا بابل بزرگ
این منم پیشوای خرد , خوشی , پاکی و پارسایی

من آرامش بی پایان انشان و شکوه ملت پارس هستم
من پیام اور برگزیده اهورا و عدالتم

که جز آزادی آواز دیگری نیاموخته ام
و جز آزادی

آواز دیگری نخواهم آموختتحليل وال استريت ژورنال از بازی های ديپلماتيک: رقص هسته ای ايرانتوجه:
استفاه از مطالب اطلاعات.نت با ذكر ماخذ آزاد می باشد

با خبرهای خود به خبررسانی اطلاعات.نت ياری رسانيد!  -  http://ettelaat.net/ -

Copyright © 1999-2018 Ettelaat Network, All  Rights Reserved
Webmaster
اطلاعات.نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست