به سايت اطلاعات.نت
خوش آمديد
 

 صفحه اول | روزنامه ها | گروهاي سياسی| ادب و هنر | راديو | موسيقی | تلويزيون | فايل هاي صوتی
وب لاگها
| كامپيوتر | مقالات مذهبی | ورزشی |  تاريخ وفرهنگ| تماس با ما  | بایگانی

نه شرقی نه غربی, نه تازی شدن را                براي  تو ای بوم بر دوست دارم


 

چاپ خبر  

 

يادداشت كيهان حسين شريعتمداري: منظور كروبی از "افراد بی ريشه" اعضای دولت كنونی است


 كيهان:

جناب آقاي كروبي در مراسم تجليل از آقاي ابوالقاسم سرحدي زاده كه روز پنجشنبه هفته گذشته در خانه كارگر برگزار شده بود ضمن قدرداني از مبارزات پيش از انقلاب برادر سرحدي زاده و خدمات خالصانه بعد از انقلاب ايشان اظهار داشتند؛ .

اگرچه بيان آقاي كروبي به گونه اي است كه انگار ايشان همه مسئولان كنوني نظام جمهوري اسلامي ايران را بي ريشه مي دانند! ولي به يقين جناب كروبي چنين منظوري نداشته اند، بنابراين منظور ايشان از افراد بي ريشه اي كه امروز ميدان دار شده اند چه كساني است؟ آنچه مسلم است اين كه افراد بي ريشه مورد نظر آقاي كروبي امروزه برخي از مناصب حساس و پست هاي كليدي را در اختيار دارند و مديران رده هاي دوم و سوم و چندم نظام نيستند. پس اين بي ريشه ها كيستند كه آقاي كروبي از ميدان داري آنها ابراز نگراني كرده اند؟!

با توجه به مواضع بارها اعلام شده آقاي كروبي و برخي از دوستان اصلاح طلب و كارگزاراني ايشان به نظر مي رسد مقصود وي از افراد بي ريشه ، اعضاي دولت كنوني بوده است مخصوصاً آن كه طيف مورد اشاره بارها از اينگونه تعابير و يا مشابه آن -رقيق تر يا غليظ تر- عليه دولت نهم بر زبان و قلم دارند.

و اما، چرا ايشان اعضاي دولت كنوني را بي ريشه مي دانند؟... در اين باره گفتني هايي هست و قبل از همه اشاره به اين نكته ضروري است كه نگارنده درپي نقد اظهارات جناب كروبي نبود با اين اميد كه ديگران و ترجيحاً برخي از ياران همفكر ايشان در نقد آن دست به قلم برند و يا سخني بر زبان آورند تا انصاف را پاس داشته باشند و تهمت را ناروا... و لذا؛

1- آيا مقصود آقاي كروبي از بي ريشه بودن اعضاي دولت نهم آن است كه اكثر آنان سابقه مسئوليت هاي رده بالا نداشته اند؟ اگر چنين است بايد از ايشان پرسيد آيا مطابق اين فرمول همه مسئولان نظام در اولين سال بعد از پيروزي انقلاب اسلامي را بي ريشه ! مي دانيد؟! و آيا معتقديد كه در آن هنگام نيز بايد مسئوليت هاي رده بالا به سابقه دارها سپرده مي شد؟! به يقين جناب كروبي اين برداشت را نمي پسندند و پسنديده هم نيست.

2- شايد مقصود آقاي كروبي آن است كه دولتمردان كنوني به علت جواني و يا ميانسالي فاقد سابقه مبارزاتي در سال هاي پيش از انقلاب بوده اند! كه در اين صورت بايد پرسيد، آيا خيل عظيم جوانان شهيد را هم بي ريشه مي دانيد؟! اگر آن عزيزان نبودند و به آوردگاه هاي آتش و خون نمي رفتند امروزه نظام و دولتي باقي نمي ماند كه مسئوليت هاي كليدي آن را به ما و شما بسپارند.

3- در عرف و فرهنگ عمومي به افرادي كه سابقه هاي زشت و ناپسندي دارند بي ريشه مي گويند. آيا اعضاي كنوني دولت چنين سوابقي دارند؟ نگارنده درپي اين ادعا نيست كه اعضاي دولت كنوني را بهترين و شايسته ترين افراد موجود براي مسئوليت هايي بداند كه به آنان واگذار شده است ولي به يقين و به گواهي سوابق و لواحق مي توان آنها را از بهترين ها دانست و اگر هم استثنايي وجود داشته باشد، اين استثناء قابل بحث و نقد است و در هرحال، اطلاق بي ريشه ها نه فقط دور از انصاف، بلكه تهمتي ناروا تلقي مي شود و از شخصيتي نظير جناب آقاي كروبي دور از انتظار است.

4- ممكن است منظور آقاي كروبي آن باشد كه اعضاي دولت كنوني در برخي موارد، از روال جاري در دولت هاي سازندگي و اصلاحات پيروي نمي كنند كه در اين صورت بايد پرسيد اولاً؛ مگر ملاك ريشه دار بودن، پيروي از بينش و منش دو دولت گذشته است و هر كه پاي از آن روال بيرون بگذارد بي ريشه است؟! و ثانياً؛ كدام بخش از بينش و منش دولت نهم را غيرمنطقي و نامناسب مي دانيد؟ ايستادگي در برابر زورگويي قدرت هاي بزرگ؟! دوري از تشريفات و تجملات؟! آميختگي با مردم؟ ساده زيستي؟! و... كداميك؟!

5- آيا جناب آقاي كروبي، افرادي نظير آقاي مهاجراني را كه روزي ايدئولوگ كارگزاران و اصلاح طلبان بود و يا جماعت ديگري از جبهه مدعي اصلاحات كه اكنون به آمريكا و اروپا گريخته و آشكارا در خدمت دشمن هستند را ريشه دار! مي دانند؟!... داستاني كه شرح آن مفصل است و بيرون از محدوده اين وجيزه.

6- آقاي كروبي و دوستانشان در تمامي عمر سياسي خويش و مخصوصاً طي 8 سال گذشته شعار مردم سالاري بر لب داشتند و انتخاب مردم را قابل احترام مي دانستند، بنابراين اكنون چه شده است كه شعور مردم را دستكم گرفته و خداي نخواسته بر اين باورند كه مردم به گزينش بي ريشه ها روي آورده اند؟! آيا اين سخن، اهانت به مردم و شعور آنان نيست؟

7- و بالاخره اين احتمال وجود دارد كه آقاي كروبي دچار سهو لسان شده باشند و يا خداي نخواسته از روي عصبانيت سخني بر زبان آورده باشند كه باور قلبي ايشان نيست- و انشاءالله كه چنين است- اما، اين سخن نيز گفتني است كه افرادي مانند آقاي كروبي بايد اعضاي كنوني دولت را فرزندان خويش بدانند كه ريشه در متن انقلاب دارند و چنانچه روال و روشي را نمي پسندند، با تذكري پدرانه درپي اصلاح باشند.توجه:
استفاه از مطالب اطلاعات.نت با ذكر ماخذ آزاد می باشد

با خبرهای خود به خبررسانی اطلاعات.نت ياری رسانيد!  -  http://ettelaat.net/ -

Copyright © 1999-2018 Ettelaat Network, All  Rights Reserved
Webmaster
اطلاعات.نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست