به سايت اطلاعات.نت
خوش آمديد
 

 صفحه اول | روزنامه ها | گروهاي سياسی| ادب و هنر | راديو | موسيقی | تلويزيون | فايل هاي صوتی
وب لاگها
| كامپيوتر | مقالات مذهبی | ورزشی |  تاريخ وفرهنگ| تماس با ما  | بایگانی

نه شرقی نه غربی, نه تازی شدن را                براي  تو ای بوم بر دوست دارم


 

چاپ خبر  

 

جايزه مجلس عوام بريتانيا به گنجي به خاطر مبارزات وي در راه دموکراسي پارلماني


 حميد احدي
روز:
مجلس عوام بريتانيا ضمن تجليل از مبارزات اکبر گنجي، جايزه معتبر مطبوعاتي آبوت را به خاطر مبارزات وي براي دموکراسي پارلماني در ايران به اين روزنامه نگار معترض ايراني اعطا کرد.

مايکل مارتين رييس مجلس عوام در ميهماني که به همين مناسبت در مجلس عوام برپا شده بود گفت گنجي به دليل مشکلاتي که در راه رواديد وي به وجود آمد نتوانسته است براي دريافت جايزه اش در جلسه حاضر شود. و اين خود يکي از مسائلي است که براي روزنامه نگار ايراني وجود دارد.

جايزه مطبوعاتي آبوت يک جايزه معتبر در زمينه روزنامه نگاري است که نام آن از "آبوت" يکي از چهره هاي مجلس عوام گرفته شده که در زمان وي، جايگاه مخصوص مطبوعات در آن مجلس پيش بيني شد. جايزه آبوت هر سال به روزنامه نگاري تعلق مي گيرد که توسط گروهي از شخصيت هاي جهاني برگزيده شده و بيش ترين فعاليت را در راه حمايت، ترويج و گسترش دموکراسي پارلماني در جهان به کار گرفته باشد.

اکبر گنجي در پيامي که به همين مناسب خطاب به رييس مجلس عوام بريتانيا فرستاد ضمن تشکر از وي و بخش مطبوعاتي مجلس عوام به خاطر حمايت هاي آنان از تلاش هاي وي براي ايجاد نظامي که پايه آن به احترام به حقوق بشر، جدائي نهادهاي ديني از حکومت، جلوگيري از دخالت حکومت در احوالات شخصي مردم و انتخابات کاملا آزاد باشد، سپاسگزاري کرد.

گنجي در پيام خود خواستار حمايت جامعه بين الملللي از مطالبات آزاديخواهانه مردم ايران شد تا نقص حقوق بشر در ايران متوقف شود.

مايکل مارتين رييس مجلس عوام در سخنراني مطايبه آميز خود گفت در بريتانيا روزنامه نگاران آزادند که از سياستمداران انتقاد کنند. حتي از رييس مجلس عوام که البته نبايد آن ها را به اين کار تشويق کرد . اما در بريتانيا اين آزادي ها را عادي تلقي کرد.

وي از اين که اکبر گنجي نتوانست به علت مشکلات ويزا، در مراسم حاضر باشد ابراز تاسف کرد و گفت او اگر در بريتانيا به دنيا آمده بود اين مشکلات برايش پيش نمي آمد. اين نشان مي دهد چقدر راحت مي توان ارزش آزادي هاي دموکراتيک را از ياد برد.

اولين جايزه آبوت به دومساني موليا گزارشگر روزنامه مستقل زيمبابوه تعلق گرفت و در سال 2005 به آلفرد تابان از روزنامه خارتوم مونيتور چاپ سودان که براي بخش جهاني بي بي سي هم کار مي کرد رسيد.توجه:
استفاه از مطالب اطلاعات.نت با ذكر ماخذ آزاد می باشد

با خبرهای خود به خبررسانی اطلاعات.نت ياری رسانيد!  -  http://ettelaat.net/ -

Copyright © 1999-2018 Ettelaat Network, All  Rights Reserved
Webmaster
اطلاعات.نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست