علاوه بر ضرب و شتم و ماجرای انگشت و ناخن وي

زهرا كاظمی هتك حرمت نشده، امابه بعضی جاهای بدنش ضربه وارد شده

جميله كديور نماينده مردم تهران و مخبر كمسيون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی ، گفت:

سه‌‏شنبه گذشته كميسيون تصميم داشت گزارش پيگيری پرونده زهرا كاظمی را به ‌‏عنوان يك گزارش مقدماتی و يا گزارش شماره يك در صحن قرائت كند، ولی در همان روز ساعت 12 قاضی مرتضوی به سوالاتی كه كميسيون در خصوص پرونده مرگ زهرا كاظمی مطرح كرده بود، پاسخ داد.

با توجه به اينكه كميسيون قصد داشت پاسخ‌‏های قاضی مرتضوی را نيز به ‌‏عنوان مستنداتی در گزارش داشته باشد، ترتيبی داده شد كه نامه ايشان در كميسيون مطرح شود و به همين دليل تهيه گزارش موكل شد به زمانی كه ما تمام اين پاسخ‌‏ها را در گزارشات مورد توجه قرار دهيم.

وی در پاسخ به اين سوال كه آيا موارد جديدی در پرونده روشن شده است؟ گفت: بله؛ كميسيون به موارد جديدی رسيده است كه وقتی در كميسيون تأييد شد به اطلاع افكار عمومی خواهد رسيد.

كديور گفت: وكلای بدون مرز، ادعاهايی در خصوص هتك حرمت به خانم زهرا كاظمی مطرح كرده بودند كه با بررسي‌‏های كميسيون مشخص شد اين موضوع صحت ندارد.

البته مواردی چون ضرب و شتم و يا ضربه به قسمت‌‏های از بدن وی، فرضا انگشت و ناخن ايشان را كه مطرح كرده بودند به تأييد كميسيون نيز رسيده است.