نامه شورای تهران دفتر تحكيم وحدت خطاب به دانشجويان زنداني

زندان جنبش دانشجوئی را از پای در نخواهد آورد

تعدادی از اعضای شورای تهران طيف علامه دفتر تحكيم وحدت، طی نامه‌ای، خطاب به دانشجويان زندانی، ضمن ابراز همدلی با آنان تصريح كرده‌اند كه جنبش دانشجويی دريايی است كه با برداشتن حتی صدها ذره، از آن چيزی كم نمي‌شود.

نويسندگان اين نامه، آورده‌اند: اكنون بر همگان ثابت شده است كه جنبش اصيل دانشجويی هيچ ياری جز دانشجو و هيچ پشتوانه‌ای جز ملت ندارد و هم از اين روست كه، علي‌رغم بسياری از فشارها هم‌چنان بر دفاع از آرمان‌ها و خواست‌های به‌حق ملت پای مي‌فشارد.

نويسندگان نامه در پايان با اظهار همدلی با دانشجويان زندانی و بيان اين‌كه جز دعا برای آزادی آنان، كار ديگری نمي‌توانند انجام دهند، اظهار داشته‌اند كه بر عهد خويش با آنان هستند.

انجمن‌های اسلامی دانشجويان دانشگاه‌های امور اقتصادی و دارايی، الزهرا،

اميركبير، تربيت مدرس، تربيت معلم، خواجه‌نصير، شريف، شهيد بهشتی، شهيد رجايی، صنعت آب و برق (شهيد عباسپور)، علامه طباطبايی، علم و صنعت و علوم پزشكی ايران