تظاهرات سردشت دو كشته بر جاي گذاشت

ايران و جهان
 


طبق گزارشات رسيده از سردشت ، در جريان ناآرامي ها و تظاهرات مردم و جوانان عليه رژيم جمهوري اسلامي دو تن كشته و حدود پانزده تن مجروح شده اند، تظاهرات عليه رژيم جمهوري اسلامي با تير اندازي به مردم و جوانان كه به قتل صابر حاجي پور يكي از جوانان و فعلان سياسي به اوج خود رسيد ، و كسبه وپيشوران با تعطيل كردن محل كسب خود به تظاهر كنندگان پيوستند.

در جريان نا آرامي هاي سردشت مركز تبليغات اسلامي ، چندين ساختمان دولت و تعدادي خودروي نيروي انتظامي مورد حمله تظاهر كنندگان قرار گرفت .

تظاهرات عليه رژيم جمهوري اسلامي چنان گسترده بود كه نيروي انتظامي قادر به كنترل آن نبود و از پادگان نظامي سردشت در خواست كمك كرد. هم اكنون در اطراف مراكز دولتي و نظامي ، سربازان مستقر شده اند ، منابع خبري از بازدداشت حدود 35 تن خبر داده اند كه بيشتر آنها به مهاباد انتقال يافته اند