طرح نام يك آقا زاده ايراني (پسر هاشمی رفسنجانی) در پرونده فساد مالي در شركت استارت اويل نروژ

موضوع رشوه خواری پسر هاشمی رفسنجانی که ما از همان ابتدا آنرا دنبال کرده ايم برای اوبين بار به رسانه های ايران رسيد و امروز خبرگزاری کار ايران گزارش کوتاهی در اين خصوص درج کرده است که البته به جای نام مهدی هاشمی رفسنجانی ار اصطلاح "آقازاده" در آن استفاده شده است :


پليس نروژ در حال بازرسي از يك شركت نفتي اين كشور است تا مشخص كند آيا اين شركت براي ورود به بازار نفت ايران به يك شركت ايراني كه مدير آن يك آقازده است ،‌‏رشوه داده يا خير؟
مديران شركت نفت نروژي "استات اويل" متهم هستند كه حدود 15 ميليون دلار به عنوان رشوه به يك شركت مشاوره امور نفتي ايراني پرداخته اند تا قراردادهايي را در ايران بدست آورند.
سال قبل شركت استات اويل موفق به كسب قرارداد توسعه يكي از بزرگترين مخازن گاز جهان (پارس جنوبي) در ايران شد.
اكنون بازرسان جرايم اقتصادي نروژ در حال بررسي اين مساله هستند كه آيا چيزي از 15 ميليون دلار پول پرداخت شده به شركت مشاوره اي ايراني "هورتون" كه در لندن مستقر است، مستقيما به مدير عامل اين شركت پرداخت شده است يا خير؟
تحقيقات فساد مالي در مورد شركت استات اويل پس از فاش شدن پرداخت 15 ميليون دلار از سوي اين شركت به يك شركت مشاور ايراني آغاز شد.
در پي آغاز تحقيقات از شركت نفت استات اويل، رييس بخش توليد و اكتشافات خارجي اين شركت از مقام خود استعفا داده و قرارداد استات اويل با شركت "هورتون" لغو شده است.
ماموران پليس روز 11 سپتامبر به دفاتر اين شركت وارد شده و محل را براي يافتن اسناد و اطلاعات مربوط به قرارداد اين شركت با شركت مشاوره اي ايراني، جست و جو كردند.
مديرعامل اين شركت اتهام فساد مالي را رد كرده است اما هيات رييسه شركت وي را متهم به پيش داوري كرده اند.
در همين حال دولت نروژ مديران استات اويل را به خاطر عقد قراردادي با ايران كه به رسوايي مالي انجاميده است مورد نكوهش قرار داده است.
"اينار استنسنس" وزير نفت نروژ، گفته است برخورد "اولاو فيول" مدير شركت استات اويل و اعضاي هيات رييسه اين شركت با اين مساله غير مسئولانه و ضعيف بوده است.