نامه حشمت‌الله طبرزدی از زندان

روز سه شنبه اول مهر ماه نامه اي با دستخط و امضاي حشمت الله طبرزدي، فعال سياسي و روزنامه نگار زنداني و رهبر تشكل جبهه دموكراتيك ايران انتشار يافت كه در آن به وجود بازداشتگاههاي غيرقانوني در زندان اوين اشاره شده است. بازداشتگاههايي كه در آن زندانيان زير شكنجه جسمي و رواني قرار دارند.

راديوفردا: در ايران نامه اي مورخ روز سه شنبه، اول مهرماه با دستخط و امضاي حشمت الله لله طبرزدي، فعال سياسي و روزنامه نگار زنداني و رهبر تشكل سياسي به نام جبهه دموكراتيك ايران انتشار يافت كه در آن به وجود بازداشتگاههاي غيرقانوني بند 500 سپاه و بندهاي 209 و 240 وزارت اطلاعات در داخل زندان اوين اشاره شده كه در آن انچنان كه در نامه آمده است، زندانيان زير شكنجه جسمي و رواني قرار دارند و در اين زمينه به نامهاي فرزاد حميدي، كورش صحتي، اميرعباس فخرآور، حجت بختياري و حسن سالم زاده از فعالان تشكل ياد شده اشاره شده است.

در نامه همچنين از چهره هاي شاخص قوه قضاييه همچون آقايان مرتضوي، صابر و ظفرقندي و ارجمند تحت عنوان قضات ناشايست نام برده شده و آمده كه سعيد مرتضوي دادستان كل تهران بايد جوابگوي قتل زهرا كاظمي خبرنگار كاناديي ايراني باشد. نامه همچنين ضمن ستايش از اعتصاب غذاي يك روزه شماري از اصلاح طلبان و فعالان سياسي ايران، خواهان تحريم عمومي انتخابات مجلس شوراي اسلامي شده كه قرار است روز اول اسفند ماه برگزار شود.

حشمت الله طبرزدي با اشاره به پرسش ماموران از فرزندان وي، مبني بر اين كه آيا پدرشان نماز مي خواند يا نه، مي نويسد كه درانتظار خواهم ماند كه به لطف پروردگار، رهبر نظام، رئيس مجمع تشخيص مصلحت، رئيس قوه قضائيه و ساير دست اندركاران، نتيجه اقدامات خود را از طرف ملت ايران دريافت كنند. اما در مورد خواندن يا نخواندن نماز با جرئت اعلام مي كنم كه من به آن خدايي كه شما مي پرستيد و آن دين كه باور داريد و نمازي كه مي خوانيد، كافرم و به اين كفر افتخار مي كنم.