مهم ترين بحث در اردوی سالانه دفتر تحكيم وحدت

مخالفت با تقسيم فاشيستی جامعه به "خودی" و "غيرخودی" ا

علي‌اكبر موسوی خوئينی در مراسم پر هيجان اختتاميه اردوی طيف علامه دفتر تحكيم وحدت گزارشی از موقعيت دانشجويان زندانی ارائه داد. او ضمن اعلام آزادی رضوی فقيه گفت:

بر اساس ليست موجود، بعد از آزادی سعيد رضوي‌فقيه، تنها دانشجوی حوادث سال جاری دانشگاه‌ها كه در بازداشت به سر مي‌برد، فاراب صميمي‌نمين از دانشكده حفاظت و بهداشت كاراست.

موسوی خوئينی گفت كه ساعاتی پيش از شركت در جلسه اختتاميه اردوی تحكيم وحدت تماسی تلفنی با احمد باطبی، دانشجوی دستگير شده در حوادث تيرماه 1378 داشته و وی كه از ناراحتی ريه رنج مي‌برد دراين تماس گفته است:

" به اصلاح‌طلبان منتقل كنيد كه زندانيان را به خودی و غيرخودی تقسيم نكنند."

موسوی خوئينی با رد هرگونه تقسيم‌بندی زندانيان به خودی و غيرخودی گفت كه از زمان آغاز بازديدهای نمايندگان از زندان‌های تهران (كه در ابتدای مجلس ششم به عنوان ملاقات با دانشجويان حوادث 18 تير شروع شد) در حد توان و بدون ورود در محتوای پرونده زندانيان دانشجو و كسانی كه از آنان با عنوان زندانی سياسی ياد می شود، از حداقل حقوق انسانی و قانونی آنان و از تمامی گروه‌های سياسی موافق و مخالف درون و بيرون حاكميت دفاع كرده‌ام اما رسيدگي‌های قانونی بعدی در مجلس در صلاحيت كميسيون اصل 90 است.

موسوی خوئينی كه خود نماينده مجلس است، در بخش ديگری از سخنانش از رفراندوم و استعفای برخی از نمايندگان به عنوان دو مسأله‌ای كه هنوز محل چالش است نام برد و گفت: "آنچه در بحث رفراندوم محل اختلاف است، موضوع رفراندوم است. مسيرهای نظارت بر ساخت قدرت در كشور كور شده است، در حاليكه نظارت صحيح بر قدرت ضروری است.