خاتمی: بمب اتم نه، نه، نه

بی بی سی :
محمد خاتمی رئيس جمهور ايران طی ديروز سخنرانی در جمع فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ايران گفته است که: "ما اتم و فناوری هسته ای را برای نابودی ديگران نمی خواهيم".

او در اين سخنرانی ضمن تأکيد براينکه دستيابی به فناوری هسته ای جزو رسالت اصلی و خواست اساسی ملت ايران است گفته است: "شعار ما اين است که بمب اتمی و سلاح کشتارجمعی نه، نه، نه اما تکنولوژی و فناوری هسته صلح آميز آری، آری، آری و هيچکس نمی تواند ما را از اين مسير بازدارد.

رئيس جمهور ايران اعلام کرد که اين گفته او نظر رسمی نظام جمهوری اسلامی است.

او با اشاره به فشارهايی که به ايران در مورد برنامه هسته ای اش اعلام می شود گفت: "اين هياهوها فروخواهد نشست و ملت ايران تحت تأثير آن قرار نمی گيرد".
وی آمريکا را به در پيش گرفتن سياست فزون طلبی و تجاوزطلبی متهم کرد و گفت: "هياهوگری رسم آمريکاييان است".

آقای خاتمی گفت: "خدای ما و ملت ما، ما را نخواهند بخشيد اگر اين امکان را بيابيم که او (ملت ايران) را مجهز به علم و تکنولوژی کنيم ولی اين کار را انجام ندهيم".

وی دليل مخالفت با دستيابی به جنگ افزار هسته ای را باورهای اسلامی اعلام کرد.

پيش از سخنرانی محمد خاتمی، غلامرضا آقازاده رئيس سازمان انرژی اتمی ايران در سخنانی در نشست عمومی آژانس بين المللی انرژی اتمی بار ديگر مخالفت شديد دولت ايران را با ضرب الاجلی که اين آژانس برايش تعيين کرده اعلام کرد.

آژانس بين المللی انرژی اتمی با صدور قطعنامه ای تا پايان ماه اکتبر آينده به ايران فرصت داده است به اين آژانس اطمينان دهد که در پی دستيابی به جنگ افزار هسته ای نيست.

دولت ايران هنوز موضع رسمی خود را در قبال اين قطعنامه اعلام نکرده است.

آقای آقازاده در بيانه ای که در نشست عمومی آژانس قرائت کرد گفت که دولت ايران نه از بابت تعهدات الزام ‌آور پيمان منع گسترش جنگ افزار هسته ای، بلكه به جهت ملاحظات مذهبی و اخلاقی خود مسئولانه به اين پيمان متعهد است.

اين در حالی است که برخی محافل سياسی تندرو در ايران خواهان خروج از پيمان منع گسترش جنگ افزار هسته ای اند.