خرازی عليه سياسی شدن آژانس انرژی اتمی هشدار داد

کمال خرازی (راست)  و محمد البرادعی مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی - خرازی عليه سياسی شدن آژانس هشدار داده است
کمال خرازی (راست) و محمد البرادعی مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی - خرازی عليه سياسی شدن آژانس هشدار داده است

 

کمال خرازی، وزير خارجه ايران، به آژانس بين المللی انرژی اتمی هشدار داده است که در مورد برنامه هسته ای ايران تسليم فشار نشود.

آقای خرازی در سخنرانی خود در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد نحوه برخورد آژانس را مخرب توصيف کرده و گفته است که اين نهاد نبايد تحت تاثير ملاحظات و فشارهای سياسی قرار گيرد.

وی گفته است که ايران به همکاری فعالانه با آژانس بين المللی انرژی اتمی ادامه می دهد و کيفيت اين همکاری ها در حال بهبود بوده است.

وزير خارجه ايران درعين حال گفته است که ادامه فشار بر جمهوری اسلامی تنها باعث افزايش ترديد مردم نسبت به موافقت اين کشور با امضای پروتکل الحاقی به پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای می شود.

شورای حکام آژانس در اجلاس اخير خود تا آخر ماه اکتبر به ايران مهلت داده است تا در مورد برنامه های هسته ای خود با شفافيت بيشتری عمل کند و ضمن پاسخ دادن به پرسش هايی که در اين مورد مطرح است، به امضای پروتکل الحاقی مبادرت ورزد.

امضای اين پروتکل به بازرسان تسليحاتی آژانس بين المللی انرژی اتمی اجازه بازديدهای گسترده و سرزده از تاسيسات و مراکز هسته ای ايران از جمله مکان هايی را می دهد که دولت رسما وجود آنها را به اطلاع آژانس نرسانده است.

هنوز معلوم نيست تا انقضای مهلت تعيين شده دولت ايران چه تصميمی در مورد خواست های شورای حکام اتخاذ خواهد کرد.

در حاليکه جناح موسوم به محافظه کار در جمهوری اسلامی قطعنامه شورای حکام را محکوم کرده و با امضای پروتکل الحاقی مخالفت ورزيده اند، جناح اصلاح طلب طرفدار رييس جمهوری در اين زمينه از خود نرمش نشان داده و برخی از شخصيت های اين جناح خواستار امضای پروتکل الحاقی شده اند.

BBC