هويت "هادی سليمان پوربرای نخستين "

سليمان پور در ارتباط با انفجار آرژانتين از سوی پليس بين الملل بازداشت شده

تيراندازی واحد "ثارالله" سپاه پاسداران ( تحت نام لباس شخصی و انصارحزب الله) بطرف سفارت انگلستان در تهران، احضار اعتراض آميز سفير ايران در انگلستان، سفر معاون وزارت خارجه به انگلستان و سفر يك هيات ديپلماتيك از سوی وزارت خارجه به آرژانتين، تظاهرات بسيجی هائی كه می گويند دانشجو هستند در برابر سفارت انگلستان، خطبه های نماز جمعه آيت الله جنتی در تهران عليه آرژانتين وانگلستان و دفاع غير مستقيم از انفجار مركز يهوديان آرژانتين، سرمقاله های بشدت تحريك آميز حسين شريعتمداری در كيهان و هم درجه های او در روزنامه رسالت و جمهوری اسلامی، طرح گروگان گرفتن ديپلمات های انگلستان از سوی رهبران موتلفه اسلامی، فشار سنگين رهبر به خاتمی برای صدور اطلاعيه اعتراض به انگلستان، توصيه "چمران" رئيس شورای جديد شهر تهران مبنی بر دستگيری كاردار سفارت انگليس بعنوان گروگان و سلسله اقدامات و موضع گيری هائی كه ادامه خواهد يافت، اكنون و بيش از هرچيز اين پرسش را در ذهن مردم ايران مطرح ساخته:

هادی سليمان پور كه سالها پيش سفير جمهوری اسلامی در آرژانتين بوده و هنگام بازداشت در انگلستان مشغول تحصيل در دانشگاه، كيست، كه چنين سنگين و سازمان يافته در پی رها سازی او از چنگ پليس بين المللی اند؟

تا شب گذشته برای ما نيز اين پرسش به يك معما تبديل شده بود، حتی "منوچهر موتمر" كه صاحب اطلاعاتی در باره انفجار مركز همياری يهوديان آرژانتين است و اكنون در امريكا بصورت پناهنده زندگی می كند نيز در باره هادی سليمان پور ناقص وعمدتا مربوط به دوران ماموريت او در آرژانتين است.

شب گذشته اين اطلاعات دراختيار "پيك" قرار گرفت و ما آن را بعنوان نخستين اطلاعات از پيشينه هادی سليمان پور منتشر می كنيم:

هادی سليمان پور كيست؟

هادی سليمان پور يكی از سه تفنگدار سعيد امامی در دهه 60 در زندان كميته مشترك (توحيد بعدي) بود، كه همراه با حسين شريعتمداری و حسن شايانفر امر بر علی فلاحيان و سعيد امامی بودند. سليمان پور وقتی انقلاب شد دانشجو بود و جذب ضد اطلاعات سپاه پاسداران اما مامور در دادستانی انقلاب شد. در اين دوران دادستان انقلاب اسدالله لاجوردی بود. او جزو اولين گروه بازجويانی بود كه كميته مشترك را اداره می كردند و بازداشت شدگان را پس از شكنجه و اعتراف گيری همراه با پرونده به اوين نزد لاجوردی می فرستادند.

نام مستعار هادی سليمان پور در اين دوران "مرتضی بود و خيلی زود به سربازجوی كميته مشترك در دهه 60 تبديل شد. او پيش از شريعتمداری با سپاه پاسداران درارتباط بود و به همين دليل نيز يگانه بازجوی كميته مشترك در ماه های اوليه دستگيری رهبران حزب توده ايران بود كه اجازه داشت از قرنطينه غير قابل تصور كميته مشترك در آن ماه ها خارج شده و با رئيس جمهور "علی خامنه ای و برخی فرماندهان ضد اطلاعات سپاه پاسداران ملاقات كرده و گزارش كار بدهد.

در فروردين سال 62 و در پی خبر جعلی كودتای حزب توده و ورود ارتش سرخ به ايران كه شكنجه های سنگينی را تا معلوم شدن پوچی آن جمعی از رهبران و از جمله چند تن از افسران 25 سال زندان ديده زمان شاه متحمل شدند، "مرتضی كه در تمام اين شكنجه ها حضور و نقش داشت، فرماندهی يك گروه از افراد دستچين شده ضد اطلاعات سپاه پاسداران را برای حمله به يك باغ در شهريار تهران برعهده گرفت تا كودتا را خنثی كند. اما در اين باغ نه اسلحه ای پيدا شد، نه سندی يافت شد و نه اساسا كودتائی در كار بود.

پس از تاسيس وزارت اطلاعات وامنيت سليمان پور معاون اداره امنيت داخلی اين وزارتخانه شد و در عين حال طرح تربيت و جاسازی افراد امنيتی دستچين شده در پست های حساس سفارتخانه های جمهوری اسلامی نيز به او سپرده شد. اين افراد تحت پوشش فعاليت فرهنگی و يا اداره امنيت سفارتخانه ها به كشورهای مختلف اعزام شدند. با پايان اين طرح، با معرفی و دستور رهبر جديد جمهوری اسلامی هادی سليمان پور به آرژانتين اعزام شد تا با مصونيت ديپلماتيك و در سمت سفير، شبكه ای را كه در خارج از كشور و در سفارتخانه ها سازمان داده بود كنترل كند. او كه در نوجوانی جذب انجمن حجتيه شده بود با اطلاع رهبرجديد جمهوری اسلامی كه خود در خراسان با انجمن حجتيه در ارتباط بود و پس از رسيدن به رهبری كليه اطلاعات حجتيه را برای استفاده از كادرها وشبكه سازمان آن دراختيارش قرار گرفته بود رابطه خود را با شبكه زير رهبری علی اكبر پرورش حفظ كرد. او از اين طريق بر تشكل های حجتيه در خارج از كشور نيز نظارت امنيتی يافت. نقش علی اكبر پرورش در انفجار آرژانتين به اين مناسبات و استفاده از كادرها و ارتباط های بين المللی حجتيه باز می گردد. سفارتخانه های تاجيكستان، سوريه و ليبی سه ضلع مثلثی بود كه هادی سلمان پور از آن طريق بر كل شبكه آسيائی نظارت می كرد و تربيت شدگان و دستچين شدگان او در اين سه سفارتخانه همچنان حضور دارند. او عليرغم خروج از آرژانتين و سپردن پست سفارت اين كشور به يك ديپلمات ديگر، در اروپا و تحت عنوان ادامه تحصيل و بدون جلب توجه، رياست و رهبری شبكه های امنيتی را برعهده داشت و باحتمال بسيار سازمان های اطلاعاتی انگلستان و احتمالا اسرائيل از اين فعاليت های آگاهند و اسناد ومداركی در همين ارتباط نيز در اختيار بايد داشته باشند.

پيك