جمهوري اسلامي : همزاد تروريسم

ايران و جهان
شاهين فاطمي

براي من اخبار وحشت بار حاكمان تهران به ندرت تعجب آور است. هرحادثه وحشتناك از طالبان تهران، ولو هر قدر براي انسان طبيعي مشمئز كننده باشد، متصور اين كه قبلا هم چنين بوده، بطور ناخودآگاه ازخاطر محو مي‌‌شود. توصيه‌هاي مقامات دولتي داير بر قتل آمريكائيها و ساير غربي‌ها در باصطلاح نمازهاي جمعه چنان عادي شده‌اند كه ديگر وسائل ارتباط جمعي بين‌المللي حتي آنها را گزارش هم نمي‌دهند.

قطع دست و پا، سنگسار زنان و مردان، شلاق زدن جوانان وساير مجازاتها درملاء عام، همه اينها در مورد حكومت جمهوري اسلامي چنان عادي شده‌‌‌اند كه اكثر مردم ديگر ظاهرا متعجب و يا وحشت زده نمي‌شوند. چند ماه قبل يك تشنج عمومي در سرتاسر جهان در ارتباط با حكم دادگاه شرع در نيجريه عليه زنهائي كه به زنا متهم شده بودند بر پا شد. جلب شديد افكار عمومي كه در تعقيب اين خبر بعمل آمد دولت نيجريه را به تعليق حكم و نجات جان قرباني مجبور نمود. ولي در مورد ايران صدها چنان احكامي صادر و اجرا شده‌اند درحالي كه جنايتكاران مسئول مملكت با مصونيت كامل و با برخورداري از اقدامات بين المللي به كار خود ادامه داده‌اند. و اما خبر زير از تهران ممكن است در اين مورد استثنائي باشد.

طبق گزارش راديوفردا لايحه‌اي از طرف دولت خاتمي درخصوص كمك مالي به گروههاي تروريستي به مجلس تقديم خواهد شد. مدت يكسال است كه مقامات وزارتخانه‌هاي امورخارجة اقتصاد، دارائي و مقامات بانك مركزي مشغول همكاري جهت تهيه اين لايحه بوده‌اند. طبق گزارش راديو فردا آقاي عبدلله رمضان زاده، سخنگوي دولت، اضافه نمود كه اگر اين لايحه به تصويب مجلس برسد، جمهوري اسلامي ايران كمك مالي به گروههائي را كه به تشخيص جمهوري اسلامي تروريست هستند قطع خواهد نمود. وي ادامه دادكه بعد از تصويب مجلس كه مورد انتظار است ، تصويب شوراي نگهبان نيز ضروري است .

خبرگزاري بي‌بي‌سي البته همين خبر را با زبان موذيانه خود چنين گزارش مي‌دهد: ايران اعلام نموده است كه در انطباق با مسئوليتهاي خود بعنوان عضو سازمان ملل در نظر دارد به منظور مسدود كردن دارائي هاي تغذيه كننده تروريست هاي قانوني بگذراند . اگر، همانطور كه انتظار مي رود، لايحه به تصويب مجلس و شوراي نگهبان برسد، اين امر ايران را عضو كنوانسيون بين المللي جهت جلوگيري كمك مالي به تروريزم كه در سال 1999بوجود آمد ودر سال 2002 رسما شروع بكاركرد خواهد نمود .

اين عضويت، ايران را متعهد مي‌كند به ممنوعيت در تهيه پول و پشتيباني از عمليات تروريستي، و پاسخ به تقاضاهاي ساير اعضا براي كمك در جهت رديابي منابع مالي تروريسم. سخنگوي دولت گفت ، در حيني كه القاعده در ليست تشكيلات ممنوعه قرار خواهد گرفت، حماس، گروه افراطي فلسطيني كه توسط اتحاديه اروپا اخيرا ممنوعه اعلام شده، دراين ليست نخواهد بود عبدلله رمضان زاده، سخنگوي دولت ادامه داد كه با وجود اتهامات آمريكا، حماس به نظر ايران يك گروه تروريستي نيست . دفاع عليه متجاوزين و اشغالگران حق موجه هر ملتي است. شما نمي توانيد اين نهضت ها را به عنوان حركات تروريستي بر چسب بزنيد .

من اعتماد بيشتري به گزارش راديو فردا دارم تا به گزارش موذيانه بي‌بي‌سي كه اين نكته مهم را كه از نظر جمهوري اسلامي تروريسم به چه اطلاق مي شود را حذف مي‌كند. آنچه هم راديو فردا و هم بي‌بي‌سي در نظر نگرفته‌اند سطحي بودن و تظاهر در كل اين صحنه سازي است. ترك تروريزم از طرف جمهوري اسلامي بمثابه اين است كه مافيا قهرمان مبارزه با فساد شود! پايه و اساس اين رژيم و علت وجودي آن با تروريزم آغشته است. تروريزم و رژيم اسلامي به مانند دوقلوهاي سيامي متولد شده‌اند. جمهوري اسلامي با تروريزم خلق شده و سرنگوني آن پايان تروريزم خواهد بود.

اگر جمهوري اسلامي واقعا مي‌خواهد تروريزم را ترك كند بايد از داخل ايران با پايان بخشيدن حكومت وحشت و با آزاد گذاردن مردم ايران به انتخاب نوع آزاد حكومت خود شروع نمايد. براي اينكه ارتباط بين اين دو نماد شيطاني را بهتر درك كنيم مراجعه كنيد به مقدمه به اصطلاح قانون اساسي جمهوري اسلامي و مخصوصا به مفاد ماده 154 آن:

جمهوري اسلامي ايران سعادت انسان در جامعه بشري را آرمان خود دارد و كسب استقلال، آزادي و حكومت حق و عدالت را به عنوان حق تمام مردم دنيا مي‌نگرد. بدين ترتيب در حاليكه از هر نوع دخالت در امور داخلي ملل ديگر شديدا خودداري مي‌نمايد از تلاشهاي بحق مستضعفان عليه مستكبران در هر گوشه دنيا پشتيباني مي‌نمايد.

اين كلمات كهنه مستضعفان و مستكبران در زبان عربي اصطلاحات ماركسيست‌ نما براي پرولتاريا و كاپيتاليست هستند. خميني، بالاخض، اصطلاح مستكبر را معمولا به عنوان عطف به آمريكا بكار مي‌برد .

اين ماده قانون اساسي فقط يكي از بسيار تائيديه‌هاست كه به تجويز آشكار به تروريزم بين المللي. منظور در اينجا اين نيست كه اين رژيم احتياج دارد به اينكه رويه خشن و ظالمانه خود را شكل قانوني دهد. بلكه چنين تائيديه‌هائي تاكيد مجدد بيشتري است به ژرفناي وسيعي كه اين رژيم ياغي را از ساير حكومت ها جدا مي‌نمايد .

رژيمي كه براساس دروغ، ارعاب وتزوير بناشده هيچ وقت نمي‌تواند خودش را اصلاح نمايد.