احضار وبازجوئي‌ازنصرت كريمي درسن 78 سالگي !ا

پارك قيطريه

ميعادگاه امنيتی‌های موازي

بدنبال اعلام استقرار واحدهای سازمان امنيت موازی در دو كلانتری تهران در ميدان ونك و ميدان نيلوفر، اطلاع رسيد:

موج جديد احضارها در تهران تشديد شده است، اما از آنجا كه احضار شدگان را تهديد می كنند كه در صورت عدم سكوت با آنها برخورد شديد خواهد شد، اخبار اين احضارها و بازجوئی ها چندان منتشر نمی شود.

در موج جديد احضارها، همچنان پرونده ای كه برای پورزند ساخته اند و بر مبنای اعترافاتی كه او را بدان مجبور كرده اند "نصرت كريمی كارگردان سينما و سازنده فيلم های درشكه چی، محلل و ... در سن 78 سالگی احضار و ساعت ها از او بازجوئی شده است. پس از نصرت كريمی، يك نويسنده جوان بنام " فروغ بهمن پور" احضار، باز جوئی و 8 روز زندانی شده است. او را متهم كرده اند كه در يك ميهمانی خصوصی عليه رهبران جمهوری اسلامی سخن گفته است. فريدون جيرانی كارگردان و اميد روحانی نويسنده سينمائی نيز از جمله احضار شدگان اخير هستند. به آنها يك ماه مهلت داده اند تا عوامل فساد در سينمای ايران را بطور كتبی معرفی كنند!

سينا مطلبی بار ديگر تحت فشار قرار گرفته و كامبيز كاهد و امير عزتی نيز احضار شده اند. آنها را برای ديدارهای امنيتی بر سر قرار در پارك های تهران فرا می خوانند و دراين ميان پارك قيطريه بيش از پارك های ديگر محل قرارهای امنيتی شده است.

دو سربازجو باسامی "مهدوی و "باقری كه دراين ملاقات ها حضور می يابند، احضار شدگان را برای همكاری زير فشارهای روانی می گذارند و اغلب سرنوشت پيروز دوانی را برايشان مثال می زنند.