دكتر پيمان

انقلاب عليه سلطنت و برای حاكميت مردم بود

حبيب‌الله پيمان رهبر جنبش مسلمانان مبارز و از بنيانگذاران ائتلاف ملی مذهبی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجوئی "ايسنا" با تاكيد بر حاكميت مردم گفت:

هدف انقلاب اسلامی بركناری استبداد سلطنتی بود كه حق حاكميت مردم را نقض مي‌كرد. پس از انقلاب اسلامی، به جای حاكميت فرد يا گروه، حاكميت مردم مبنا قرار گرفت. آنان كه علايق و منافع مادی و سياسی خود را در گرو تأمين قدرت، انحصار و انباشت آن در دست خود مي‌دانند، اجازة اعمال حق حاكميت مردم را نمي‌دهند.

آنهائی كه از اقدامات فراقانونی ( از جمله دفاتر نظارتی شورای نگهبان) جانبداری می كنند در واقع پوششی از علايق و امكانات خود دفاع می كنند، چرا كه اين جريانها حاضر به گفت‌وگوی علمی و آزاد و فارغ از هر نوع مداخلة مراجع قدرت نبوده و همواره منافع خود را پيگيری مي‌كنند