پرونده های پزشكی اسناد امنيتی می شود

درون بيمارستان بقيه الله سپاه چه می گذرد؟

انصاري‌راد گفت: پرونده‌ زهرا كاظمی ملی است و مجلس شورای اسلامی بايد به سرانجامی روشن، عادلانه و حقوقی برسد تا افكار عمومی داخلی و خارجی را در مورد سير رسيدگی پرونده قانع كند.

حسين انصاري‌راد رييس كميسيون اصل نود مجلس شورای پس از بيان اين مطلب با اشاره به اطلاعيه‌ اخير دادستانی تهران درباره مجرميت يكی از بازجويان زهرا كاظمی گفت: در گزارش‌هايی كه به كميسيون اصل نود داده شده و جلساتی كه كميسيون در اين خصوص داشته، اين اختلاف كاملا منعكس است و وزارت اطلاعات بسيار مصر است و تاكيد دارد كه دو پرسنل وزاتخانه كه از سوی دادستانی متهم پرونده معرفی شده‌اند و اخيرا هم برای يكی از آن‌ها قرار مجرميت صادر شده است، بي‌گناهند و هيچ تقصيری ندارند.

وی به توضيحات ارايه شده در جلسات كميسيون اصل نود اشاره كرد و اظهار داشت: مراجعاتی از سوی وزارت اطلاعات به مسوولان عالی نظام و نيز مسوولان قوه‌ قضاييه انجام گرفته و پي‌گيري‌هايی برای رفع اتهام از وزارت اطلاعات و پرسنل آن شده و وزارت اطلاعات سعی كرده است علي‌رغم اين‌كه ماهيت پرونده به صورت دقيق روشن شود و افراد بي‌طرفی در اين خصوص قضاوت كنند، در عين حال تلاش كرده وزارتخانه و پرسنل آن از درگيری با دستگاه قضايی به دلايل مختلف خودداری شود و به صورت يك چالش بين دو دستگاه مهم نظام در نيايد و مسايل به صورت منطقی جمع شود.

انصاري‌راد به تلاش‌های وزارت اطلاعات برای دوری از ايجاد چالش و نيز اطلاعيه اخير دادستانی تهران اشاره كرد و گفت: از متن اطلاعيه‌ صادر شده چنين استنباط مي‌شود كه توافقی انجام نشده است. گزارشات دقيقی از پرونده زهرا كاظمی در كميسيون اصل نود مجلس مثبت و ضبط است كه هفته‌ آينده هم كمسيون در اين خصوص بررسي‌های لازم را انجام خواهد داد و قطعا در حد امكانات و اطلاعات خود و تا جايی كه اسناد و مدارك نشان مي‌دهد بر اعلام مواضع منصفانه و عادلانه و منطقی سعی خواهد كرد.

رييس كميسيون اصل نود متذكر شد: اين پرونده ملی در سطح كشور، در بين مردم خودمان و نيز در خارج از كشور از وضعيت ويژه و خاصی برخوردار است. كشور در مقطع خاص و حساسی قرار دارد و همه‌ دستگاه‌ها و مسوولان مربوط به اين پرونده حقا بايد سعی كنند تا پرونده شكل شفاف و روشن و در عين حال عادلانه و منطقی پيدا كند و به سرنوشت روشن و درستی منتهی شود و هم مردم خودمان را و هم افكار عمومی خارج را قانع كند كه پرونده در مسيری دقيق و عادلانه است و به سرانجام رسيده است. اگر اين پرونده به سرنوشت پرونده‌های ديگری از جمله قتل‌های زنجيره ای و كوی دانشگاه دچار شود و حكم بر اساس مستندات مسلم و حقوقی قابل اعتماد و اطمينان نباشد مضرات و خطرات غير قابل تحملی را به كشور وارد مي‌سازد.

رييس كميسيون اصل نود در مورد گزارشات رسيده به كميسيون اصل نود و گزارش بيمارستان بقيه‌الله گفت: تا روز گذشته گزارشات به كميسيون رسيده بود و فقط بيمارستان بقيه‌الله گزارش خود را ارسال نكرده بود ولی به هر حال كميسيون تقريبا پاسخ‌هايی را دريافت كرده است و اميدواريم كه با اين اطلاعات گزارش خوبی را تهيه كنيم.