آزادی 20ر1 ميليون دلاري"هادی سليمان پور"

دادگاه انگلستان، سرانجام پس از چند هفته با آزادی هادی سليمان پور در مقابل سپردن 750 هزار پوند(1.20 ميليون دلار) موافقت كرد. به نوشته الحيات چاپ لندن سليمان پور از اين پس موظف است روزانه خود را به اداره پليس دورهام در انگلستان معرفی كند. او كه متهم به دست داشتن در انفجار سال 94 در آرژانتين ميباشد تا امروز در بازداشت بسر ميبرد. دادگاهی مامور رسيدگی به اتهام سليمان پور مدارك دادگاه آرژانتينی را كافی ندانست.

در همين حال، پس از صدور حكم آزادی سليمان پور قاضی گاليانو در آرژانتين رسما از انگلستان خواست تا سليمان پور را برای محاكمه به آرژانتين مسترد نمايد.الحيات نوشت كه قاضی گاليانو در دادخواستی به وزارت خارجه آرژانتين خواسته است تا استرداد سليمان پور از طريق وزارت خارجه آرژانتين به دولت انگلستان اعلام شود.